facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Gizlilik Politikası

Yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarına uymak bir MetLife politikasıdır. Bu taahhüt, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan başkalarının güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”) MetLife’ın Kişisel Bilgilerin gizliliğini ne şekilde koruduğunu açıklamaktadır. “Kişisel Bilgi” terimi sizi tek başına ya da sistemlerimizde mevcut olan bilgilerle birleşerek sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir.

MetLife müşterilerinden, ilgili yasalar çerçevesinde zorunlu olarak alması gereken bilgileri ve/veya en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği, müşteri talep ve onaylarına uygun şekilde kullanılması MetLife olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri MetLife bünyesindeki yüksek güvenlik standartları ile korunmakta olup, mevzuatta belirtilen haller haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmaz.

Hizmet devamlılığının temini maksadı ile hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka gizliliğe ait uygun maddeler bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının MetLife tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

İşbu Politika 01.04.2015 tarihinde hazırlanmıştır.