BES’e

Katılım ve Haklar

 • 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

 • Sistemde en az 10 yıl kalıp ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 • Emeklilikte Elde Edilen Haklar

  Katılımcı, emeklilikte Bireysel Emeklilik hesabındaki birikimleri topluca alabilir veya yıllık gelir sigortası ya da programlı geri ödeme sözleşmesi yaptırarak emekli maaşı almayı seçebilir. 

  Emekli Olmadan Sistemden Ayrılma

  Sistemden ayrılma halinde toplam getiri tutarı üzerinden; 10 yıldan önceki ayrılmada %15, 10 yıldan sonra, 56 yaşından önceki ayrılmada %10, emekli olunca ayrılmada %5 stopaj kesintisi yapılır.

  Emeklilik Planı Değişikliği

  Emeklilik planınızı bir yılda azami dört kez değiştirilebilirsiniz. Yeni emeklilik planınıza değişiklik tarihi itibarıyla on gün içerisinde geçiş yapılır ve geçiş yapılan tarih itibariyle on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmeniz size ulaştırılır.

  Cayma/ Çıkış/ Aktarım Hakkı

  Katılımcı isterse; sözleşmenin ilk 60 günü içerisinde cayabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç katılımcı yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra aktarım yapabilir.
  Aktarımla düzenlenen sözleşmeler için aktarım tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra aktarım yapılabilir.

  Fon Dağılımı Değişikliği

  Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.

  Hakların kullanımı
  Bireysel emeklilik sözleşmelerinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

  Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme
  Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirilebilir.

  Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. 

  Ödenmeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödenmeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir.

Ürünleri Karşılaştırın!
hesap makinesi

Ürünler arasındaki farkı görün!

Size Ulaşalım

Bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

0850 222 0 638 0850 222 0 638 (MET)

Hafta içi 08:30 - 17:30 arası

E-posta: 

musterihizmetleri@metlife.com.tr

Faks: 
0 216 538 94 94