BES Mevzuatındaki Yenilikler

 "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 29 Haziran 2012 tarihinde ve 28338 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinde, bireysel emeklilik katkı paylarının vergi indirimine tabi olması avantajı kaldırılacaktır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payına, bu katkı payı tutarının %25 oranındaki devlet katkısı eklenecektir. 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

 • Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.

 • Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir. 

  Devlet katkı payı ve getirilerine ilk 3 yıl boyunca hak kazanmak mümkün olmayacaktır. Devlet katkı payının ve varsa getirilerinin;

  • 3. yılın sonunda %15' ine
  • 6. yılın sonunda %35'ine
  • 10. yılın sonunda %60'ına
  • Emeklilik hakkı kazanılması ve vefat veya maluliyet nedenleri ile ayrılma halinde ise %100'üne hak kazanılacaktır.
 • Katılımcıların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır. 

  1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde
  Geçirilen Süre

  Eklenecek Süre

  3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl

  1 yıl

  6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl

  2 yıl

  10 yıldan fazla

  3 yıl

   

 • Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

  Bireysel Emeklilik Sisteminde
  Ayrılma Durumu

  Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi
  Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı

  10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar

  %15

  10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar

  %10

  Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar

  %5

 

 

Ürünleri Karşılaştırın!
hesap makinesi

Ürünler arasındaki farkı görün!

Size Ulaşalım

Bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

0850 222 0 638 0850 222 0 638 (MET)

Hafta içi 08:30 - 17:30 arası

E-posta: 

musterihizmetleri@metlife.com.tr

Faks: 
0 216 538 94 94