Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta:

 • İstediğim Zaman Sistemden Ayrılabilir miyim?

  Emeklilik sözleşmenizin süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden 10 yıldan ve 56 yaşından önce ayrılmanız durumunda sistemden erken ayrılmış sayılırsınız.

   

  Erken ayrılma durumunda birikimlerim kesintiye uğrar mı?

  Erken ayrılma sırasında getiri üzerinden alınacak stopaj tutarının birikimleriniz üzerinden,

  10 yıl süreyle katkı payı ödemesi yapmadan ayrılmanız durumunda %15

  10 yıl süre ile katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkınızı kazanmadan ayrılmanız durumunda ise %10 stopaj kesintisi yapılır.

  Ödemelerime Ara Verebilir miyim?

  Katkı payı ödemenize ara verebilirsiniz.

  Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir tutarda katkı payı ödemesi yapılmaması durumunda sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınır.

  Belirlediğim Katkı Payı Üzerinden Ödeme Yapabilir miyim?

  Belirlediğiniz katkı payı üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

  Plana Dahil Olabilmek için Ayrıca Bir Ödeme Yapmak Zorunda mıyım?

  Bazı planlara dahil olabilmek için “başlangıç katkı payı” olarak belirlenmiş katkı payı tutarını topluca ödemeniz istenebilir.

 • Emeklilik Yatırım Fonları Nedir?

  Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır.

  Fonları Nasıl Seçmeliyim?

  Planınız kapsamında sunulan fonları yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi, seçeceğiniz fonlar arasında plan kapsamında tanımlanan sınırlar dâhilinde istediğiniz oranlarda paylaştırabilirsiniz.

  Fon Seçimini Kim Yapıyor?

  * Fon tercihleri sizin tarafınızdan yapılır, fonun getirisi hakkında şirketiniz tarafından herhangi bir garanti verilmez.

  * Fon dağılımı değişikliği talebi sizin tarafınızdan yapılır.

  * Fon seçimlerinde ve fon değişikliklerinde alabileceğiniz risk düzeyini göz önünde bulundurup, belirlemeniz doğru tercih yapmanıza yardımcı olur.

  Emeklilik yatırım fonları getirileri ile ilgili şirketinizin sözlü ya da yazılı herhangi bir garanti vermesi mümkün değildir.

  Ödemelerimi ve birikimlerimi nasıl takip edebilirim?

  Takasbank nezdinde tutulan bireysel emeklilik hesaplarınızı MetLife tarafından verilecek olan şifre ile Takasbank’tan, birikimleriniz ve sözleşmeniz ile ilgili bilgilere MetLife internet sitesi üzerinden (www.metlife.com.tr) MetLife e-şubesine T.C. kimlik ve cep telefonu numaranız ile giriş yaparak veya 0850 222 0 638 (MET)  MetLife İletişim Merkezi arayarak bilgi alabilirsiniz.

 • Nasıl Emekli Olurum?

  Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa; bu sözleşmelerden birinden emekliliğe hak kazandıysanız, (10 yıl boyunca katkı payı ödediyseniz ve 56 yaşınızı tamamladıysanız) ve diğer sözleşmelerinizden de emekli olmak istiyorsanız; emeklilik hakkınızı kullanacağınıza dair taleple birlikte, diğer sözleşmeleriniz için de emeklilik hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir.

  Emekliliğe Hak Kazandığımda İşleyiş Nasıl Olur?

  Birikimlerinizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilir, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz.

  Emeklilikte Vergilendirme Nasıl Olur?

  Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanırsanız getiri üzerinden, %5 oranında stopaj kesintisi yapılır. Ancak; emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsanız getiri üzerinden yapılacak stopaj kesintisi,

  * 10 yıl süre ile katkı payı ödemeden sistemden ayrılırsanız %15,

  * En az 10 yıl süre ile katkı payı ödedikten sonra ayrılırsanız %10, olur.

 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Hak Kazanma nedir?

  Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Hak kazanma süresi 7 yıla kadar uygulanarak, çalışan bağlılığı sağlanabilir.

  Hak Kazanma Süresine İlişkin Sınırlamalar Nedir?

  Hak kazanma süresi 7 yılı aşamaz. Sürenin 4 yıl olması durumunda, her 1 yıllık sürede getirilerin en az %25’ine, 5 yıl olması durumunda, her 1 yıllık sürede getirilerin en az %20’sine hak kazanılır.

  Hak kazanma süresinin 3 yıl ve daha az olması durumunda yıl bazında bir sınırlama uygulanmaz

  Hak Kazanma Süresi Tamamlandığında Ne Olur?

  Birikiminizi mevcut hesabınızda bırakabilir,

  Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmenize aktarabilir,

  Sistemden ayrılarak birikimlerinizin ödenmesini isteyebilirsiniz.

  Sistemden ayrılmayı tercih etmeniz durumunda, birikimleriniz üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.

  Hak Kazanma Süresinden Önce İşten Ayrılma Durumunda Ne Olur?

  Hak kazanma sürenizi tamamlamadan sponsor kuruluşunuzdaki işinizden ayrılmanız durumunda;

  Birikiminizin varsa hak kazandığınız bölümünü bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmenize aktarabilirsiniz. 

  Sistemden ayrılarak birikiminiz varsa hak kazandığınız bölümünün ödenmesini isteyebilirsiniz. Sistemden ayrılmayı tercih etmeniz durumunda, birikimleriniz üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi

  * Risk teminatı içermez

  * Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişiler katılabilir.

  * Katılımcı emeklilik planlarını yılda 4 kez, fon dağılım oranı veya tutarını yılda 6 kez değiştirebilir.

  * Sözleşmenin yürürlük tarihinden minimum 2 yıl sonra birikimler başka bir emeklilik şirketine aktarılarak yeni sözleşme yapılabilir.

  * Bir katılımcıya ait, aynı veya farklı şirketlerdeki sözleşmeler emeklilik hakkı kazanıldığında birleştirilebilir.

  * Birikimlerden borç alınamaz.

  * Katılımcı haklarını veya borçlarını devredemez.

   

  Birikimli Hayat Sigortası

  * Ürünün yapısına göre vefat ve maluliyet gibi risk teminatları sunulabilir

  * Vefat teminatı verilmedikçe, giriş yaşı sınırlaması yoktur.

  * Ürünün içeriğinde değişiklik yapılması çoğu zaman mümkün değildir, fon tercihi yapılamaz.

  * Sigorta şirketi poliçe süresi sonuna kadar değiştirilemez.

  * Sigorta poliçeleri birleştirilemez

  * Belirli şartlar altında, sigorta şirketindeki birikimlerden borç alınabilir.

  * Sigorta ettiren haklarını veya sigorta şirketinden aldığı borçlarını devredebilir.

   

  Birikimli Hayat Sigortaları Ve BES’in Yatırım Açısından Farkları Nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  * Birikimlerin yatırım tercihlerini katılımcı belirler. Fonların yönetimini portföy yönetim şirketi yapar.

  * Belirli bir getiri oranı garantisi verilemez.

  * Portföy yönetim stratejilerine uygun olarak kurulan emeklilik yatırım fonları ile katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fon türlerine ilişkin farklı portföy sınırlamaları belirlenmiştir.

  * Varlıklar bir saklama kuruluşunda saklanır.

   

  Birikimli Hayat Sigortası

  * Birikimlerin yatırım kararları sigorta şirketi tarafından verilir.

  * Belirli bir getiri oranı garantisi verilebilir.

  * Varlıklar sigorta şirketinin hesaplarında takip edilir.

  * Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin teknik karşılıklarına ve bu karşılıkların yatırılacağı  varlıklara ilişkin yönetmelikteki varlık türleri ve  sınırlamalarına tabi olmak kaydıyla her türlü menkul kıymet aracı ve gayrimenkule yatırım yapmak  mümkündür.

   

  Birikimli hayat sigortaları ve BES’in kesintiler açısından farkları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  * Katkı payları üzerinde aracı komisyonu kesintisi yoktur.

  * Giriş aidatı talep edilebilir.

  * Katkı payları üzerinden yönetim gider kesintisi yapılabilir

  * Fon net varlık değeri üzerinden azami günlük yüz binde altı virgül yirmi beş (Yüz binde 6,25) oranında fon işletim gideri kesintisi yapılabilir.

  * Ayrılma aşamasında varsa giriş aidatının ertelenmiş bölümü birikimlerden indirilebilir.

  * Ayrılma durumunda gelir vergisi kesintisi yapılır.

  Birikimli Hayat Sigortası

  * Aracı komisyonu şirket ve aracı arasında serbestçe belirlenir.

  * Giriş aidatı yoktur.

  * Tarifelerin özelliklerine göre şirketçe belirlenen oranda gider payı kesintisi yapılabilir.

  * Kar payına esas teşkil eden matematik karşılık  gelirlerinden, kar payı oranının teknik faiz oranını  aşması  kaydıyla, azami %15 işletme masrafı kesintisi yapılabilir.

  * İştira süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde şirketçe belirlenen oranda kesinti yapabilir. İştira süresi dolduktan sonra sonlandırılan sözleşmelerde matematik karşılıkların bir bölümü oranında kesinti yapılabilir.

  * Ayrılma durumunda gelir vergisi kesintisi yapılır.

   

  Birikimli hayat sigortaları ve BES’in sistemden ayrılma açısından farkları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  * Katılımcı, istediği zaman sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Ayrılma aşamasında vergi kesinti tutarı ve varsa ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilir.

  * Katılımcı, istediği an katkı payı ödemeye ara verebilir. Katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödemesi yapılmaması durumunda sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir, ara verilen dönemde ek yönetim gideri kesintisi alınır.

  Birikimli Hayat Sigortası

  * İştira süresi dolmadan ayrılma durumunda birikimlerden şirketin belirlemiş olduğu oranda kesinti ve ilgili vergi kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar sigorta ettirene ödenir. İştira süresinin dolmasından sonra ayrılmalarda, matematik karşılıkların şirketçe belirlenen oranında erken ayrılma kesintisi uygulanabilir.

  * Sigorta priminin vadesinde ödenmemesi halinde,  sigorta şirketi primin ilgili vadeyi müteakip 1 ay  içerisinde ödenmesi için ihtar gönderir. Bu sürenin  sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş  ise poliçe feshedilir.

  * Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen 6 ay içinde ve birikmiş primler, her  primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni  gecikme faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından bir  defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur  veya eski haline dönüştürülür.

  Birikimli hayat sigortaları ve BES’in vergilendirme açısından farkları nelerdir?

  Bireysel Emeklilik Sistemi

  * 10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden %15, 10 yıl boyunca katkı payını ödeyen ancak emeklilik hakkı kazanmadan sistemden ayrılanlardan %10 gelir vergisi kesintisi yapılır. Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, üzerinden %5 oranında kesinti yapılır.

  Birikimli Hayat Sigortası

  * Sigortalının şahsına eşine ve küçük çocuklarına ait primler, yıllık gelirin/ücretin %5'ini (01.10.2001 öncesinde kurulmuş poliçeler için sosyal sigortalar primi çalışan hissesini) ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek kaydıyla matrahtan indirim konusu yapılabilir.

  * 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara yapılan  ödemelerden %15 gelir vergisi kesintisi yapılır. 10 yıl süreyle prim ödeyenlere ve vefat, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %10'u gelir vergisinden muaf tutulur, kalan tutardan %10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.

   

  Bireysel Emeklilik Katılımcıları’nın Temel Hakları

  Emeklilikte Elde Edilen Haklar

  Katılımcı, emeklilikte Bireysel Emeklilik hesabındaki birikimleri topluca alabilir veya yıllık gelir sigortası ya da programlı geri ödeme sözleşmesi yaptırarak emekli maaşı almayı seçebilir.

  Emekli Olmadan Sistemden Ayrılma

  Sistemden ayrılma halinde toplam getiri tutarı üzerinden; 10 yıldan önceki ayrılmada %15, 10 yıldan sonra, 56 yaşından önceki ayrılmada %10, emekli olunca ayrılmada %5 stopaj kesintisi yapılır.

  Emeklilik Planı Değişikliği

  Emeklilik planınızı bir yılda azami dört kez değiştirilebilirsiniz. Yeni emeklilik planınıza değişiklik tarihi itibarıyla on gün içerisinde geçiş yapılır ve geçiş yapılan tarih itibariyle 10 iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmeniz size ulaştırılır.

  Cayma/ Çıkış/ Aktarım Hakkı

  Katılımcı isterse; sözleşmenin ilk 60 günü içerisinde cayabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç katılımcı yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra aktarım yapabilir.

  Aktarımla düzenlenen sözleşmeler için aktarım tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra aktarım yapılabilir.

  Fon Dağılımı Değişikliği

  Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla 4 kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla 6 kez değiştirme hakkına sahiptir.

  Hakların kullanımı

  Bireysel emeklilik sözleşmelerinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

  Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme

  Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirilebilir.

  Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.

  Ödenmeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödenmeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir.

Bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

0850 222 0 638 0850 222 0 638 (MET)

Hafta içi 08:30 - 17:30 arası

E-posta: 

musterihizmetleri@metlife.com.tr

Faks: 
0 216 538 94 94