% 25 Devlet Katkısı

ve Yeni Dönem

BES Artık Daha Avantajlı!

Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilir.

 • Devlet Katkısı'ndan sistemde bulunan herkes yararlanabilecek, 01.01.2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25oranında devlet katkısı eklenecek.

 • Bir yıl içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili yıl için belirlenen toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz.

   

  Örneğin, 2017 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı 21.330 TL'dir. 2017 yılı içinde hesabınıza ödenen toplam devlet katkısı azami 5.332,50 TL olacaktır.

 • Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında ödenir.

   

  Örneğin; aylık 200 TL ödüyorsanız adınıza her ay 50 TL, 1000 TL ödüyorsanız 250 TL devlet katkısı ödenir.

 • 29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla sistemde olup iki yıl içinde, birikimlerini de alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcılar, sisteme yeniden dahil olmaları halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından yararlanamıyorlar.

 • Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılması durumunda stopaj toplam birikimden değil, sadece getiri üzerinden alınır. Katılımcının en az 10 yıl katkı payı yatırılmış olması ve 56 yaşında emekli olunması durumunda getiri üzerinden %5 stopaj uygulanacaktır. Sistemden 10 yıldan az süreyle katkı payı yatırarak ayrılınması durumunda getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşını beklemeden sistemden ayrılınması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj uygulanacaktır.

 • BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir.

 • Katılımcıların bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatırdığı katkı payları ile diğer hayat ve sağlık sigorta primleri toplamı için yararlanabildikleri vergi avantajı üst sınırı, aylık brüt maaşının %10'u ve aylık brüt asgari ücret tutarı kadardı. Yeni uygulama ile katılımcıların ödediği tüm sigorta primleri ne olursa olsun Bireysel Emeklilik katkı payları için yatırılacak Devlet Katkısı üst sınırı değişmeyecek, brüt asgari ücret tutarı kadar olacak.

 • 29.05.2012 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olup kanun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne tekrar dahil olmaları halinde 31.12.2014 tarihine kadar Devlet Katkısı'ndan yararlanamayacaktır.

 • Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir.

  Devlet katkı payı ve getirilerine ilk 3 yıl boyunca hak kazanmak mümkün olmayacaktır. Devlet katkı payının ve varsa getirilerinin;

  3. yılın sonunda %15' ine

  6. yılın sonunda %35'ine

  10. yılın sonunda %60'ına

  Emeklilik hakkı kazanılması ve vefat veya maluliyet nedenleri ile ayrılma halinde ise %100'üne hak kazanılacaktır.

 • Katılımcıların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.

  1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde

  Geçirilen Süre

  Eklenecek Süre

  3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
  6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
  10 yıldan fazla 3 yıl
 • Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

  Bireysel Emeklilik Sisteminde

  Ayrılma Durumu

  Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi

  Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı

  10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15
  10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10
  Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5
 • Devlet Katkısı’ndan ne zamandan itibaren yararlanabilirim?

  01/01/2013 tarihinden itibaren yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı kazanmaya başlayacaksınız.

  Herhangi bir işte çalışmıyorum ve gelir vergisi mükellefi değilim, yine de Devlet Katkısı’ndan faydalanabilir miyim?

  Evet... Devlet Katkısı, gelirinizden veya gelir elde edip etmediğinizden bağımsız bir teşviktir. Benzer şekilde gelir vergisi mükellefi olma şartı da aranmamaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı sıfatı ile bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmesi olan herkes Devlet Katkısı’ndan faydalanabilecektir.

  Devlet Katkısı’nın uzun dönemli tasarrufu teşvik etmek amacı ile kademeli olarak hak edileceği belirtiliyor. Bu kademeleri öğrenebilir miyim?

  Ayrılma Süresi / Devlet Katkısı Hak Ediş Oranı
  3 yıldan az % 0
  3 yıldan fazla, 6 yıldan az % 15
  6 yıldan fazla, 10 yıldan az % 35
  10 yıldan fazla, ancak 56 yaşından önce % 60
  10 yıldan fazla ve 56 yaşından sonra % 100

  8 yıldır bireysel emeklilik sözleşmesi sahibiyim ve 2 yıl sonra 56 yaşında olacağım. Bu durumda bundan sonra yatıracağım katkı paylarına ilişkin yapılacak Devlet Katkısı’na hemen hak kazanacak mıyım?

  Evet... İki yıl daha düzenli katkı payı yatırarak emeklilik hakkını kazanmanız halinde Devlet Katkısı uygulaması başladıktan sonra geçen süre dikkate alınmaksızın, Devlet Katkısı’na %100 oranında hak kazanacaksınız. Bu doğrultuda emeklilik hakkı kazanımına az süre kalan katılımcıların sistemden çıkmaması gerekmektedir.

  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme girmiş olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmasına ilişkin süre hesabı nasıldır?

  Emeklilik hakkı elde ettiğinizde Devlet Katkısı’nın tamamına hak kazanacaksınız. Sistemden erken çıkacak katılımcılar için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 01.01.2013 tarihine kadar geçirdikleri zaman gözönüne alınarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki hakediş süreleri eklenecektir.
  Sistemde 01.01.2013 öncesinde;
  3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  10 yıldan fazla, bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenecektir.

  Birden fazla sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı alabilir miyim?

  Devlet Katkısı TC kimlik numarası kapsamında, katılımcı bazında belli sınırlamalar dahilinde ödenmektedir. Birden fazla sözleşmeniz olması durumunda, toplamda Devlet Katkısı için tanımlanan azami tutarı aşmamak kaydı ile her sözleşmenize ilişkin yatırdığınız katkı payı nispetinde Devlet Katkısı alabilirsiniz. Unutmayınız ki her bir yakınınız adına açılan Bireysel Emeklilik hesabı için Devlet Katkısı ayrı hesaplanacak, üst limit her katılımcı için ayrı ayrı uygulanacaktır.

  Birden fazla şirkette sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı alabilir miyim?

  Devlet Katkısı TC kimlik numarası kapsamında, katılımcı bazında belli sınırlamalar dahilinde ödenmektedir. Toplamda Devlet Katkısı için tanımlanan azami tutarı aşmamak kaydı ile her şirketteki sözleşmenize ilişkin yatırdığınız katkı payı nispetinde Devlet Katkısı alabilirsiniz.

  Hem kendi sözleşmem, hem de eşim adına açtığım sözleşme için katkı payı yatırıyorum. Her iki sözleşme için de Devlet Katkısı alabilecek miyim?

  Devlet Katkısı TC kimlik numarası kapsamında, katılımcı bazında belli sınırlamalar dahilinde ödenmektedir. Bu kapsamda hem eşiniz hem de siz Devlet Katkısı’ndan ayrı ayrı faydalanırsınız. Üst limit de siz ve eşiniz için ayrı ayrı uygulanır.

  Geçmişte Bireysel Emeklilik hesabına yatırdığım katkı payları için Devlet Katkısı alabilecek miyim?

  Hayır… Devlet Katkısı 01.01.2013 tarihi itibariyle çalışmaya başlayacak. Hali hazırda yatırmış olduğunuz katkı paylarını, gelir vergisi matrahınızdan indirmeniz suretiyle vergi teşviği sağlanmaktadır.

  Devlet Katkısı’nın azami tutarı nedir?

  Devlet Katkısı için tanımlanan üst sınır aylık asgari brüt ücretin % 25’i kadar olup 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında geçerli olan aylık asgari brüt ücret dikkate alındığında, bu tutar yılda azami 3.000 TL’dir.

  Maaşımın %10’undan fazla katkı payı yatırmam durumunda, maaşımın %10’unu aşan kısmı için de Devlet Katkısı alabilecek miyim?

  Evet… Devlet Katkısı kişinin gelirinden veya kişinin gelir elde edip etmediğinden bağımsız bir teşviktir. Devlet Katkısı için tanımlanan üst sınır yıllık asgari brüt ücretin % 25’i kadardır.

  Eşimin sözleşmesine ayda 500 TL ve kendi sözleşmeme ayda 600 TL olmak üzere toplamda ayda 1.100 TL katkı payı yatırıyorum. Ne kadar Devlet Katkısı kazanırım?

  Devlet Katkısı üst sınırı katılımcı bazında takip edilecek olup, eşiniz için yatırdığınız aylık 500 TL katkı payı için her ay % 25 oranında (125 TL) ve kendiniz için yatırdığınız aylık 600 TL katkı payı için her ay % 25 oranında (150 TL) Devlet Katkısı ödenecektir.

  Devlet Katkısı başladıktan sonra sözleşme alırsam, ilk 3 yıl içerisinde sistemden çıkabilecek miyim?

  Evet... İstediğiniz zaman sistemden çıkabilirsiniz. Bununla birlikte ilk üç yıl içinde ayrılmanız durumunda Devlet Katkısı’na hak kazanamazsınız.

  29 Mayıs 2012 tarihinden sonra sistemden ayrılan katılımcı sisteme tekrar dahil olmak isterse Devlet Katkısı nasıl uygulanacak?

  29.5.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olup kanun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne tekrar dahil olmaları halinde 31.12.2014 tarihine kadar Devlet Katkısı’ndan yararlanamayacaktır.

  Birikimli hayat poliçemi Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktardım. Hayat sigortasında ve Bireysel Emeklilik’te geçirdiğim süre toplam 10 yıl. Bu durumda, bundan sonra yatıracağım katkı paylarına ilişkin yapılacak Devlet Katkıları’na hemen hak kazanacak mıyım?

  Emeklilik hakkı elde ettiğinizde Devlet Katkısı’nın tamamına hak kazanacaksınız. Sistemden erken çıkacak katılımcılar için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 01.01.2013 tarihine kadar geçirdikleri zaman gözönüne alınarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki hakediş süreleri eklenecektir. Sistemde 01.01.2013 öncesinde;
  3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
  6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
  10 yıldan fazla, bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenecektir.

  Hali hazırda hayat ve sağlık sigortaları için ödemiş olduğum primleri aylık gelirimin % 5’i ve aylık asgari brüt ücret ile sınırlı olmak kaydı ile gelir vergisi matrahımdan indirebiliyorum. Devlet Katkısı sonrasında bu uygulama devam edecek mi?

  Kanunda bu sınırın % 15’e çıkarılması öngörülmüştür. Bu konuya şu şekilde yer verilmiştir:
  “Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (indirim konusu yapılacak primler toplamı) ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.”

  Yeni yasa sonrasında ayrılmak istediğimde hali hazırda hesabımda var olan birikimlerin tamamından mı yoksa sadece getirisi üzerinden mi stopaj ödeyeceğim?

  29.08.2012 tarihinden itibaren sistemden ayrılan katılımcıların sadece birikimlerinin getirisi stopaja dahil olmakta, ana paradan kesinti yapılmamaktadır. Buna göre stopaj oranları 10 yıldan önce sistemden ayrılanlar için %15, sistemde 10 yılını tamamlayıp emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için %10, emeklilik hakkı kazananlarla sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5’tir.

  Mevcut sistemde % 35 vergi avantajım vardı. Yeni dönem buna rağmen benim için avantajlı mı?

  Bu konuda genel geçer bir cevap vermek doğru olmayabilir. Mevcut sistemde kişi, kendi ve eşi adına yatırdığı bireysel emeklilik katkı paylarını gelirinin % 10’u, hayat sigortası ve sağlık sigortası primlerini gelirinin % 5’i ile sınırlı olmak suretiyle gelir vergisi matrahından indirilebilirken, yeni dönemde % 25’lik Devlet Katkısı sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ve katılımcıya özel tanımlanmıştır. Buna ek olarak, çalışanların yatırdığı şahıs sigorta primleri için tanımlanan vergi avantajı sınırı % 5’ten % 15’e çıkarılmakta ve işverenlerin çalışanları adına yatıracakları Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payları için sınır, çalışanın gelirinin % 15’ine kadar yükseltilmektedir.

  Bu çerçevede kendiniz ve eşiniz adına Bireysel Emeklilik katkı payı ve diğer şahıs sigorta poliçeleri için prim yatırıyor olmanız ve/veya işvereninizin sizin adınıza katkı payı yatırıyor olması durumunda, yeni sistem daha avantajlı olabilmektedir. Mevcutta sadece kendi adınıza katkı payı yatırıyor ve başka hiçbir hayat ve sağlık sigortası primi yatırmıyor, işveren katkısı almıyor, %25 üzeri bir dilimden vergi ödüyorsanız yeni dönem daha avantajlı olmayabilir.

  Ayrıca mevcut sistemde vergi avantajına konu edilebilecek üst sınırın (gelirinizin % 10’u ve asgari brüt ücret tutarı) üzerinde yapacağınız ödemeler vergi avantajına konu olmasa dahi çıkış anında stopaja konu olmaktayken, yeni dönemde Devlet Katkısı’ndan faydalanabileceğiniz tutarın üzerinde yapacağınız tasarrufların sadece gelirleri stopaja tabi olacaktır.

  Mevcut sistemde vergi avantajından faydalanmak için her ay tahsilat makbuzunu bordro departmanına iletmek zorunda kalıyorum. Devlet Katkısı’nı almak üzere benzer bir işlem yapmak zorunda kalacak mıyım?

  Hayır… Devlet Katkısı geliriniz ile ilgili bir teşvik olmayıp emeklilik şirketiniz sözleşmenize yaptığınız ödemeye ilişkin kazanacağınız Devlet Katkısı’nı ilgili kamu kurumu ile temasa geçip hesabınıza yansıtacaktır.

  Devlet Katkısı’nı istediğim gibi yatırıma yönlendirebilir miyim?

  Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

  Çalışan olarak hem işveren katkılı plan hem de bireysel plana sahibim. Devlet Katkısı’ndan nasıl yararlanacağım?

  Sadece kendi adınıza ödediğiniz plan için Devlet Katkısı’ndan yararlanırsınız. İşvereniniz ise mevcut uygulamada olduğu gibi sizin adınıza ödemiş olduğu katkı paylarını direkt gider kaydedip kurumlar vergisi matrahından indirecektir.

  Üzerinde haciz olan sözleşmeler için farklı bir uygulama olacak mı? Bu sözleşmelere Devlet Katkısı yatırılacak mı?

  Kişi hacizli sözleşmeye ödeme yapmaya devam ettiği sürece Devlet Katkısı da ödenecektir. Zira haciz her zaman kaldırılabilir veya süresi içerisinde nakde çevirme söz konusu olmaz ise kendiliğinden kalkabilir. Bu durumda geriye dönük hak kaybına neden olmamak adına farklı bir uygulama yapılması mümkün değildir.

  Haciz durumunda Devlet Katkıları’na el konulabilecek mi, nafaka ile ilgili istisna genişletilebilir mi?

  Devlet Katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.