Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'den alacaklı olan hak sahipleri tarafından aranmayan paralara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Vefatı durumunda vefat eden kişi bilgileri, diğer durumlarda poliçede sigorta etttiren olarak tayin edilen kişi bilgileri üzerinden sorgulama yapılmalıdır.

Yukarıda yer alan T.C. kimlik numarası ile sorgulama veya Ad, Soyad, Doğum Tarihi bilgileri ile sorgulama seçeneklerinden biri ile hak sahipleri tarafından aranmayan paralara ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Zaman aşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda; söz konusu tutarlar Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.