Kullanım Koşulları

 • Bu internet sitesini kullanarak, aşağıdaki koşullara sınırlama ya da yeterlik düzeyi olmadan uyacağınızı beyan etmiş olursunuz. Lütfen siteyi kullanmadan once bu koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu şartlar ve koşullar, işbu yazıda değişiklik yapılması yolu ile her zaman değiştirilebilir. Bu değişikliklere uymakla yükümlü olduğunuzdan belirli aralıklar ile bu sayfayı okuyarak, bağlı olduğunuz koşulları gözden geçirmelisiniz.

 • Geçerli yasalarca izin verilenlerin tümü gereği, bu internet sitesindeki içerik ve maddeler olduğu gibi sunulur, ve METLIFE EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş tarafından her türlüsü için belirtilmiş veya ima edilmiş olan garantinin dışında kalır. İştirakleri ve bağlı kuruluşları (toplamda METLIFE) açıkça veya ima ederek belirtilmiş tüm garantileri, ima edilen ticarete elverişlilik ve belirli bir amaç için uygunlukla sınırlı olmamak kaydıyla reddeder. METLIFE TURKIYE işbu materyallerde bulunan fonksiyonların kesintisiz ya da hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da işbu internet sitesi ya da onu yayınlayan sunucunun virus ya da diğer zararlı yazılımları bulundurmayacağını garanti etmez.

  METLIFE TÜRKİYE işbu internet sitesindeki materyallerin, doğruluk, hatasızlık, güvenilirlik, ve aksi türlü yönlerinden, ve kullanımından doğacak sonuçlara yönelik bir sorumluluk almaz ya da buna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm gerekli servis, tamir ve düzeltme masrafları kullanıcıya aittir (METLIFE TÜRKİYE’ ye değil). Burada ürün ve hizmetler ile ilgili verilen bilgiler, tüm koşulları kapsamamakta, sadece genel bilgi verme amacı taşımaktadır; lütfen asıl police ya da ilgili ürün ve hizmet anlaşmasına başvurunuz. Senaryolar genel tüketici bilgilendirmesi adına tasvir edicidir ve ilgili Sigorta Poliçesi’ nin tüm koşullarına ve istisnalarına tabidir.

  Bu internet sitesi, METLIFE TÜRKİYE tarafından sağlanmayan diğer sitelere bağlantılar içerebilir. METLIFE TÜRKİYE bu internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu internet sitelerine verilen herhangi bir bağlantı, işbu sitelerin ya da içeriklerinin METLIFE TÜRKİYE tarafından onaylandığını ya da tasdik edildiğini belirtmez.

 • METLIFE TÜRKİYE bu internet sitesinde doğru ve güncel bilgiler sunmak için çalışmasına rağmen, hata ya da ihmaller zaman zaman ortaya çıkabilir.

  Geçerli yasalarca izin verilenlerin tümü gereği, METLIFE TÜRKİYE bu internet sitesindeki içeriğin doğruluğuna ilişkin hiçbir taahhüt ve temsilde bulunmaz, ve ihmal ve sadece bununla sınırlı olmayacak diğer tüm durumlarda, METLIFE TÜRKİYE veya bilgilerin oluşturulması, üretilmesi veya ortaya koyulmasında pay sahibi olan diğer taraflar, METLIFE TÜRKİYE veya bir METLIFE TÜRKİYE yetkili temsilcisi bunlara bir sonuçla ilgili haberdar edilmiş olsa bile, bu internet sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, tesadüfi, netice olarak doğmuş, dolaylı, veya ceza gerektiren zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk Kabul etmez,

  Hiçbir koşulda, METLİFE TÜRKİYE’ nin size karşı yükümlülüğü, tüm hasarlar, kayıplar ve dava hakları veren nedenlerle ilgili bu internet sitesine erişmek için, eğer ödenmişse, ödediğiniz miktarı aşmaz.

  METLIFE TÜRKİYE, aynı zamanda, bu internet sitesine ulaşmanızdan, onu kullanmanızdan ya da gezmenizden ya da herhangi bir materyali, veriyi, yazıyı, resmi, videoyu ya da ses dosyasını bilgisayarınıza indirmenizden dolayı bilgisayarınıza ya da diğer ürünlerinize gelebilecek zararlardan ya da bulaşabilecek virüslerden dolayı sorumluluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz.

   

 • Bu internet sitesi, METLIFE TÜRKİYE tarafından alınmıştır ve yönetilmektedir. METLIFE TÜRKİYE tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu internet sitesi ya da METLIFE TÜRKİYE tarafından sahip olunan, yönetilen, lisanslanmış olan ya da control edilen herhangi bir internet sitesinden, herhangi bir materyalin kopyalanması, yeniden üretilmesi, izinsiz yayınlanması, karşıya yüklenmesi, gönderilmesi, aktarılması ya da dağıtılması yasaktır. Bu internet sitesinde gösterilen materyali, sadece kendi kişisel kullanımınız için, materyaller üzerindeki tüm telif haklarını ve patent uyarılarını da muhafaza ettiğiniz sürece kendi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

  METLIFE TÜRKİYE’ nin yazılı izni olmaksızın, bu internet sitesinin içeriğini, yazılarını, resimlerini, ses ve video dosyalarını dağıtamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, yeniden kullanamaz, yeniden gönderemez ya da kullanamazsınız. METLIFE TÜRKİYE bu internet sitesinde görüntülenen materyalin kullanımının üçüncü partilerin telif haklarını çiğnemeyeceğini garanti ya da beyan etmez.

 • Aksi belirtilmediği takdirde, METLIFE TÜRKİYE bu internet sitesindeki materyalin her konumda kullanıma uygun ya da açık olduğunu beyan etmez. Bu internet sitesine ulaşan kişiler, bunu kendi rızaları ile gerçekleştirirler ve bu kişiler yerel kanunlara uymakla yükümlüdürler.

  Burada açıkça belirtilmediği takdirde, bu internet sitesinde verilen bilgilerden hiçbiri sigorta, bireysel emeklilik ya da METLIFE TÜRKİYE tarafından sunulan başka bir ürünü alma teklifi ya da alınmasına teşvik değildir. Hiçbir teminat, sigorta ürünü, emeklilik ürünü veya diğer ürünün veya hizmetin burada METLIFE TÜRKİYE tarafından önerilmesi veya satışı söz konusu değildir, aksi halde, METLIFE böyle bir şey yaparsa, bu tür bir teklif veya satın almaya ve satmaya teşvik teminatlar, sigorta ya da benzeri diğer tüm yasalarca kanunsuz sayılır. Bazı ürün ve hizmetler her yargılama kapsamında girmeyebilir.

 • Bu site, elektronik posta vb aracılığı ile METLIFE TÜRKİYE’ye gönderdiğiniz, kişisel veri ya da bilgiler haricinde, veri, soru, yorum ya da tavsiye gibi tüm bilgiler gizli ve kişiye özel olmayan bilgi muamelesi görür ve METLIFE TÜRKİYE’nin malı sayılır.

  Kişisel bilgi ve veriler dışındaki diğer bilgiler, çoğaltma, teşvik etme, beyan, aktarma, halka arz etme, yayınlama ve gönderme ile sınırlı kalmamak üzere kullanılabilir. METLIFE TÜRKİYE, bu internet sitesi ya da farklı iletişim kanalları ile, her ne amaçla olursa olsun METLIFE TÜRKİYE’ ye gönderilen tüm fikirleri, konseptleri, bilgileri ya da teknikleri, bu bilgileri kullanarak ürün geliştirme ve pazarlama ile sınırlı kalmamak üzere kullanma hakkına haizdir.

 • MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (METLIFE Türkiye)  bir METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY INC. (METLIFE). Alt kuruluşudur. Tüm markalar, hizmet markaları, ticari isimler, logolar ve ikonlar METLIFE’ ın mülkiyetindedir. Bu internet sitesindeki hiçbir şey bağış yapma, dolaylı olarak itiraz edilememe – ve tam tersi- veya bu internet sitesinde gösterilen hiçbir markayı METLIFE’ın yazılı izni olmaksızın kullanma yetkisi verme şeklinde algılanamaz. Bu internet sitesi üzerindeki ticari markaları ya da aksi belirtilmedikte bu internet sitesindeki herhangi farklı bir içeriği kullanmanız kesinlikle yasaktır.

  Bu resimlerin, METLIFE tarafından özellikle izin verilmedikçe, siz ya da sizing tarafınızdan yetkilendirilmiş bir başkası tarafından kullanımı yasaktır. Resimlerin izinsiz kullanımı telif hakkı yasalarını, marka yasalarını, gizlilik ve aleniyet haklarını ve iletişim düzen ve kanunlarını çiğneyebilir.

 • Bu internet sitesindeki ulaşılabilir ya da sizlere sunulan herhangi bir yazılımın ciddi ihracat kontrollerine, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler ve yargılarının yasaları ve düzenlemeleri uyarınca, tabi olabileceğini beyan edersiniz. Burada bu tarzda yazılımları, ihracat kanun ve düzenlemelerine aykırı olarak transfer ya da ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz. METLIFE TÜRKİYE, bu ihracat kontrol yasaları ve düzenlemelerince kısıtlanmış herhangi bir teknik very ya da yazılımın karşıdan yüklenmesine ya da karşıya aktarımına izin vermez.

 • İş bu gizlilik şartlarında  olacak herhangi bir değişiklik, bu siteye gönderilecek ve uygun olduğu takdirde, e-posta bildirimi yapılacaktır.

 • Bilgilerinizin kullanımına dair tüm yorumlar, sorgulamalar ve istekler dikkate alınır ve 0850 222 0 638 (MET) numaralı telefondan METLIFE EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. İletişim Merkezi’ne yöneltilmelidir.

Bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

0850 222 0 638 0850 222 0 638 (MET)

Hafta içi 08:30 - 17:30 arası

E-posta: 

musterihizmetleri@metlife.com.tr

Faks: 
0 216 538 94 94