facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

MetLife Türkiye Çerez Politikası

MetLife Türkiye Çerez Politikası

Bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve KVKK tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu politikanın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1) ÇEREZ NEDİR?

"Çerezler", ziyaret edilen internet siteleri tarafından bilgisayara veya mobil cihaza kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin daha verimli çalışmasını sağlamak için yaygın olarak kullanılır ve sitenin işlevi veya sunumu ile ilgili veriler içerebilir veya bir internet sitesinin belirli bir süre boyunca eylemlerinizi veya tercihlerinizi "hatırlamasına" izin verebilir.

2) NEDEN ÇEREZ KULLANIYORUZ?

Çerezleri, temel işlemler, sitede gezinme ve internet sitemizi ziyaret ettiğinizde deneyiminizi iyileştirmek gibi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan çeşitli nedenlerle kullanıyoruz. Ayrıca, internet sayfalarımızdaki ziyaretçi sayılarını ve davranışlarını analiz etmek ve internet sitemizdeki videolar gibi belirli içerikleri size sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

Çerez kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde veri sorumlusu sıfatıyla MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.metlife.com.tr (“internet sitesi”) adresinin işletilmesi sırasında müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

3) ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

3.1) KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ:

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

3.1.1) Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcıları bir internet sitesini ziyaret ettiklerinde tanır, böylece herhangi bir sayfa değişikliği veya seçimi hatırlanır. Oturum çerezleri geçicidir ve kullanıcı tarayıcıyı kapattığında veya oturumu kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

3.1.2) Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman kullanıcıların bilgisayarlarında silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu nedenle kullanıcılar internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinde onların tercihlerini veya eylemlerini hatırlar.

3.2) TARAFLARINA GÖRE ÇEREZ TÜRLERİ

İnternet sitemizde hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri oturum çerezleri veya kalıcı çerezler de olabilir.

3.2.1) Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (URL) tarafından yerleştirilmektedir.

3.2.2) Üçüncü Taraf Çerezler: Kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

3.3) KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZ TÜRLERİ

3.3.1) Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup, bir kullanıcının internet sitesinde dolaşmasını ve internet sitesinin temel özelliklerini kullanmasını sağlar, interneti sitesinin güvenli alanlarına erişim sağlar ve temel içeriğinin görüntülenmesini sağlar.

Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler.

Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bir kullanıcı bunları devre dışı bırakamaz.

3.3.2) Performans Çerezleri:

İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, internet sitemizin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler internet sitemizin işleyişi için gerekli olmayıp, ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandıklarını, siteye nereden eriştiklerini ve her sayfada ne kadar zaman geçirdiklerini ölçmemizi ve analiz etmemizi sağlar. Sitemizin kullanıcıları hakkında topladığımız bilgiler, size içerik sunma şeklimizi ve internet sitemizin işlevselliğini geliştirmemizi sağlar.

Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz. İnternet sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde çerez açılır sayfasında performans çerezlerini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

3.3.3) Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler ziyaretçilere ve ilgi alanlarına daha uygun reklamların sunulmasını sağlar. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılabilirler. Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

Internet sitelerinin çalışması için bu kategorideki çerezlere ihtiyacı yoktur.

3.3.4) İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

Bu çerezler yaptığınız seçimlerle ilgili bilgileri kaydeder (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi). Ayrıca internet sitesini ihtiyaçlarınıza göre uyarlamayı ve gelişmiş ve daha kişisel özellikler sağlamayı mümkün kılarlar.

4) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

a)     Zorunlu Çerezler: Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

b)    Performans Çerezleri ve İşlevsel Çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, internet sitemizin iyileştirilmesi, reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü, tekil ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, internet sitemize götüren arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi veya internet sitemizde gezinme durumunu izleme amacıyla  kullanılmaktadır. Bu çerezler, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

c)     Reklam ve Pazarlama Çerezleri: İş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

d)     İşlevsel Çerezler: İnternet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin bilgiler ve amaçları aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Tabloda yer alan başlıklara ilişkin açıklamalara ayrıca aşağıda yer verilmiştir.

İsim                 : Çerezin adı

Sınıflandırma : Çerez türü

Sağlayıcı        : Çerezi sağlayan kaynak

Sağlayıcı Tipi : Çerezi sağlayan taraf

Amaç              : Çerezlerin amacının açıklaması

Süre                 : Çerezin süresi dolmak üzere ayarlandığında

İsim

Sınıflandırma

Sağlayıcı

Sağlayıcı Tipi

Amaç

Süre

Adobe_MarketingCloudID

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Belirli Pazarlama Kimliğini belirtmek için Adobe Experience Cloud tarafından yüklenir

Kalıcı

_cs_mk

 

Performans

Content Square Inc.

Üçüncü Taraf

Doğrudan veya dolaylı kişisel verilerin paylaşılmasından, toplanmasından veya saklanmasından sorumludur.

Oturum

^_ga$

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir.

2 yıl

^_gac_.*

 

 

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Kullanıcı için kampanya ile ilgili bilgileri içerir. Google Analytics ve Google Ads hesaplarınızı bağladıysanız, Google Ads web sitesi dönüşüm etiketleri, siz devre dışı bırakmadığınız sürece bu çerezi okuyacaktır

90 gün

^_gat$

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Talep oranını düşürmek için Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir - yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırır.

2 yıl

_ga_.*

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.

2 yıl

_gac_gb_UA-*

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Sitenin kullanıcılarını birbirinden ayırt etmek için bilgi toplar. Hangi sayfaların alakalı olduğu gibi kullanıcı tarafından yapılan ziyaretler hakkında veri toplar.

1 Gün

^_gd.*

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Google Analytics ile ilişkilidir.

Tanımlanmamış

_gat_gtag_UA_*

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Benzersiz bir kullanıcı kimliğini saklamak için Google Analytics tarafından ayarlanır

1 dakika

^_gat_UA-.*

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Google Analytics tarafından, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin numarasını tanımlamak için ayarlanır.

1 dakika

^_gid$

Performans

Google LLC

Üçüncü Taraf

Müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir.

24 saat

kampyleSessionPageCounter

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Kullanıcının oturumda açtığı sayfa sayısını izler

Oturum

^s_cc$

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Site Catalyst çerezi, tarayıcıda çerezlerin etkin olup olmadığını belirler

Oturum

^s_fid$

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Analytics tarafından 'yedek' ziyaretçi tanımlayıcısı olarak ayarlanır. Rastgele oluşturulmuş, benzersiz bir kimlik içerir.

2 yıl

kampyleUserSession

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Kullanıcının oturumunu ne zaman başlattığını gösteren zaman damgası

Oturum

^s_ppv$

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Site Catalyst tarafından ayarlandı

Oturum

^s_sq$

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Site Catalys tarafından site içinde tıklanan önceki bağlantı hakkındaki bilgileri saklamak için ayarlanır

Oturum

sat_track

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Analytics için AB uyumluluğunu sağlamak üzere kullanılır

Oturum

s_intcmp

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Bu çerezler Adobe Analytics tarafından kullanıcı davranışını ölçmek ve optimize etmek için kullanılır

30 gün

s_ips

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analizler için kullanılır.

Oturum

s_mcid

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Bu çerez Adobe Analytics tarafından ayarlanır ve 1. taraf durumunda kalıcı kimlik takibine izin vermek için kullanılır ve AMCV çerezinin süresi dolmuşsa referans kimlik olarak kullanılır.

2 yıl

s_plt

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Web sitesinin hızını ve performansını kaydeder. Bu işlev istatistikler ve yük dengeleme ile bağlantılı olarak kullanılabilir

Oturum

s_tp

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Bu çerez getPercentPageViewed eklentisi için gerekli bilgileri saklar

Oturum

TEST_AMCV_COOKIE

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Marketing Cloud tarafından ayarlanır. Adobe Marketing Cloud Çerez yerleşimini ve kurulumunu test etmek için kullanılır.

Oturum

^tp$

Performans

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Kullanıcının, aşağıdaki kaynaklardan gelen resimleri veya galerileri içeren sayfaları ziyaret edip etmediğini veya bunlarla etkileşime girip girmediğini kaydeder

Oturum

at_check

Zorunlu

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Bu çerez, tarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini belirler.

Oturum

tldCookie

Zorunlu

MetLife

Birinci Taraf

Üst Seviye Alan Adını tanımlar

Oturum

osano_consentmanager

Zorunlu

Osano

Üçüncü Taraf

Kullanıcının mevcut onay durumunu saklar.

1 yıl

osano_consentmanager_expdate

Zorunlu

Osano

Üçüncü Taraf

Kullanıcının alınan onayının sona erme tarihini saklar.

1 yıl

osano_consentmanager_uuid

Zorunlu

Osano

Üçüncü Taraf

Kullanıcının benzersiz onay tanımlayıcısını saklar.

1 yıl

^_fbc$

Reklam ve Pazarlama

Facebook Inc

Üçüncü Taraf

Son ziyareti saklamak için Facebook tarafından yerleştirildi

3 ay

^_fbp$

Reklam ve Pazarlama

Facebook Inc

Üçüncü Taraf

Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

4 ay

^_gcl_aw$

Reklam ve Pazarlama

Google LLC

Üçüncü Taraf

Dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için reklam tıklama bilgilerini depolar

3 ay

^_gcl_au$

Reklam ve Pazarlama

Google LLC

Üçüncü Taraf

Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır

3 ay

^AMCV_.*

Reklam ve Pazarlama

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Marketing Cloud tarafından ayarlanır. Benzersiz bir ziyaretçi tanımlayıcısını depolar ve bir şirketin kullanıcıları etki alanları ve hizmetleri genelinde izlemesine olanak tanımak için bir kuruluş tanımlayıcısı kullanır.

2 yıl

^AMCVS_.*

Reklam ve Pazarlama

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe Marketing Cloud tarafından ayarlanır. Benzersiz bir ziyaretçi tanımlayıcısını depolar ve bir şirketin kullanıcıları etki alanları ve hizmetleri genelinde izlemesini sağlamak için bir kuruluş tanımlayıcısı kullanır.

2 yıl

kampyle_userid

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Bir kullanıcıyı tanımlamaya yönelik evrensel benzersiz tanımlayıcı / UUID(ETTN)

1 yıl

kampyleInvitePresented

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Oturumda bir kesişimin sunulup sunulmadığını gösteren bayrak

1 yıl

kampyleUserPercentile

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Hedeflenen kullanıcıların yüzdesi için kullanılan 0-100 arasındaki sayı

1 yıl

md_isSurveySubmittedInSession

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Oturumda herhangi bir anket gönderildiyse doğru, aksi takdirde yanlış

Oturum

mdLogger

Performans

Medallia Inc

Üçüncü Taraf

Bu olduğunda, Medallia koduna browser’in konsoluna hata ayıklama günlükleri eklemesi talimatını verir.

1 yıl

^_hjid$

İşlevsel

Hotjar LTD

Üçüncü Taraf

Hotjar tarafından, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğine atfedilmesini sağlamak için ayarlanır.

365 gün

^_hjSessionResumed$

İşlevsel

Hotjar LTD

Üçüncü Taraf

Bu çerez, Hotjar tarafından bir kullanıcı tarafından yapılan sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında saklamak ve birleştirmek için kullanılır.

Oturum

_hjAbsoluteSessionInProgress

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Bu çerez, bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu tespit etmek için kullanılır. Bu, çerez tarafından ayarlanan bir Doğru/Yanlış bayrağıdır.

30 dakika

_hjCookieTest

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Hotjar İzleme Kodunun çerez kullanıp kullanamayacağını kontrol eder. Eğer kullanabiliyorsa, 1 değeri ayarlanır.

Oluşturulduktan hemen sonra silinir.

100 ms sürenin altında, çerez sona erme süresi oturum süresine ayarlanır.

Boolean doğru/yanlış veri tipi.

100 milisaniye

_hjFirstSeen

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Çerez, Hotjar'ın toplam oturum sayısı için kullanıcının yolculuğunun başlangıcını izleyebilmesi için ayarlanır. Tanımlanabilir herhangi bir bilgi içermez.

30 dakika

^_hjTLDTest$

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Çerezlerin alt alan adları arasında paylaşılabilmesi için en genel çerez yolunu belirlemek için kullanılır (uygulanabilir olduğunda). Bu kontrolden sonra çerez kaldırılır.

Oturum

_hjIncludedInPageviewSample

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Bu çerez, Hotjar'ın söz konusu ziyaretçinin sitenizin sayfa görüntüleme sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil olup olmadığını bilmesini sağlamak için ayarlanır.

30 dakika

_hjIncludedInSessionSample

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Bir kullanıcının sitenin günlük oturum sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil edilip edilmediğini belirlemek için ayarlanır.

Oturum

^_hjSession.*

İşlevsel

Hotjar Ltd

Üçüncü Taraf

Güncel oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresi içindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuna atfedilmesini sağlar.

30 dakika

^mbox$

İşlevsel

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Adobe SiteCatalyst tarafından A/B bölme testi kullanarak sayfa içeriğinin performansını ölçmek için ayarlanmıştır

2 yıl

^test$

İşlevsel

Adobe Inc

Üçüncü Taraf

Bu çerez Adobe Analytics tarafından ayarlanır

Oturum

5) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

7) İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde yazılı olarak:

·       musterihizmetleri@metlife.com.tr e-posta adresine iletebilir.

·       0850 222 0 638 numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerini arayabilir veya

·       Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle  taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda adınız ve soyadınız, başvurunuz yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz ve pasaport numaranız, tebligata esas yerleşim yeriniz, varsa bildirim için e-posta adresiniz veya telefon numaranız ile talep konunuz yer almalıdır.  Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır.

8) VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK), “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

9) TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

9.1) ÇEREZLERE İZİN VERME

Sitenin çalışması için kesinlikle gerekli olan temel çerezler haricinde, bilgisayarınıza, telefonunuza veya cihazınıza çerezleri yalnızca onayınızı aldıktan sonra yerleştireceğiz.

9.2) ÇEREZ AYARLARLARIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Çerez açılır sayfasında tercihlerinizi belirleyerek çerezlerin (zorunlu olanlar dışında) yüklenmesine itiraz edebilir, mevcut kaydırıcıları 'Açık' veya 'Kapalı' olarak ayarlayabilir ve/veya çerez izleme tercihlerini tıklayarak sayfanın sağ köşesinde açılacak pencereden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, tarayıcınızda çerezleri kabul etmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Farklı tarayıcılar size farklı kontroller sunar ve bu nedenle aşağıda popüler üreticilerin bunu nasıl yapabileceğinize ilişkin talimatlarına bağlantılar sunuyoruz. Genel olarak tarayıcınız, internet sitesi sahiplerinin kullandığı sağlayıcılardan gelenler (üçüncü taraf çerezleri) veya belirli internet sitelerinden gelenler de dahil olmak üzere, çerezleri her zaman kabul etme, reddetme veya silme seçeneği sunacaktır.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Apple Safari

Opera

 

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için ise mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Google analytics tarafından tüm internet sitelerinde izlenmeyi devre dışı bırakmak için lütfen ziyaret edin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Diğer tarayıcılarla ilgili bilgi edinmek için lütfen geliştiricilerinin internet sitesini ziyaret edin.

Bu Çerez Politikası, genel Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturmaktadır.