facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Tazminat Talepleriniz

Tazminat talepleriniz için bizimle iletişime geçin ve gerekli dokümanları gönderin.

Tazminat Talepleriniz

Tazminat talepleriniz ile ilgili süreci sizin için kolaylaştırıyoruz.

Tazminat Başvurusu

Tazminat işlemleriyle uğraşmanın zor olabileceğinin farkındayız. Bu yüzden, süreci adım adım açıklayarak olabildiğince kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştık.

1. Sigorta tazminat talebinizi bize posta, faks, telefon ve e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz:

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık Beykoz 34805  İstanbul - Türkiye   Tel: 0850 222 0 638 (MET)  Faks: 0-216-538-94-94

E-posta: musterihizmetleri@metlife.com.tr

2. Tazminat talebinize ait tüm dokümanları en kısa sürede tarafımıza ulaştırın.

Aşağıdan, tazminat talebinize ilişkin durumu seçerek tazminat işlemleriniz için hangi dokümanların gerekli olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Form ve Evraklar

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz. (Yeni bir pencerede açar) (1,184 KB)

Başvuru için gerekli evrak listesi:

 • Lehtar Beyan Formu (Tazminat başvurusunda bulunan her bir şahıs  tarafından ayrı doldurulmalıdır)
 • Doktor Beyan Formu
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Ölüm Sertifikası (Ölüm Mernis Tutanağı)
 • Tasdikli(*) Nüfus Suretleri
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Veraset İlamı
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Vasi/Velayet ile ilgili Mahkeme Kararı (varsa)
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları, Alkol Raporu, Görgü Tanıkları İfade Tutanakları (kaza veya adli vakalarda)
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı (varsa)
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Adli Tıp Raporu (varsa)
 • Savcılığının olay ile ilgili nihai kararı (adli vakalarda)
 • Hastalık ile ilgili Tıbbi Raporlar (hastalık durumunda)
 • Orijinal Poliçe Kitapçığı ve Ekleri
 • Son maaş bordrosu (Sadece Grup Poliçeleri için)
 • İşveren beyanı (Sadece Grup Poliçeleri için)
 • Kanuni Varislerin/Lehtarların Kimlik Fotokopileri
 • Sigorta şirketinin isteyebileceği diğer belgeler (**)

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz. (Yeni bir pencerede açar) (126KB) 

Başvuru için gerekli evrak listesi:

 • Sigortalı Dilekçesi
 • Kritik Hastalıklar Tazminat Talep Formu
 • Tedavi, Ameliyat Raporları ve Tetkik sonuçları
 • Hastane Yatılı Tedavi Dosyası
 • Detaylı Epikriz
 • Sigortalının Kimlik Fotokopisi
 • Sigorta şirketinin isteyebileceği diğer belgeler (**)

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz. (Yeni bir pencerede açar) (118KB) 

Başvuru için gerekli evrak listesi:

 • Daimi Maluliyet Tazminat Talep Formu
 • Sigortalı Beyanı
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları, Alkol Raporu, Görgü Tanıkları İfade Tutanakları (Kaza sonucu ise)
 • Tedavi, Ameliyat Raporları ve Tetkik sonuçları
 • Detaylı Epikriz
 • Hastalık/Kaza ile ilgili tüm doktor ve heyet raporları
 • Orijinal veya Tasdikli(*) maluliyet yüzdesini gösteren Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite hastaneleri tarafından verilmiş)
 • Sigortalının Kimlik Fotokopisi
 • Sigorta şirketinin isteyebileceği diğer belgeler (**)

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz. (Yeni bir pencerede açar) (103KB)

Başvuru için gerekli evrak listesi:

 • Geçici Maluliyet Tazminat Talep Formu
 • İşveren Beyan Formu (özel sektör çalışanları için)
 • Devlet çalışanları için istirahatli devrede işyerinde çalışamadığına dair yazı
 • Çalışamama süresi ve teşhisini gösteren tıbbi rapor
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen geçici iş göremezlik belgesi
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları, Alkol Raporu, Görgü Tanıkları İfade Tutanakları (Kaza sonucu ise)
 • Tedavi, Ameliyat Raporları ve Tetkik sonuçları
 • Detaylı Epikriz
 • Sigortalının Kimlik Fotokopisi
 • Sigorta şirketinin isteyebileceği diğer belgeler (**)

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz.  (Yeni bir pencerede açar) (97KB)

Başvuru için gerekli evrak listesi:

 • Kaza Tedavi Giderleri Tazminat Talep Formu
 • Orijinal veya Tasdikli(*) Kaza Tespit Tutanağı, Olay Yeri İnceleme Raporları, Alkol Raporu, Görgü Tanıkları İfade Tutanakları (varsa)
 • Hastane/Doktor faturalarının asılları
 • Eczane fişleri (reçete, ilaç kupürleri ile birlikte)
 • Kaza ile ilgili doktor raporları
 • Kaza ile ilgili yapılan tüm tetkik sonuçları
 • Burun travmalarında, ameliyat öncesi şekilmiş nazal röntgen
 • Diş travmalarında, tedavi öncesi çekilmiş olan diş röntgeni
 • Sigortalının Kimlik Fotokopisi
 • Sigorta şirketinin isteyebileceği diğer belgeler (**)

İstemdışı İşsizlik

Başvuru için gerekli evrak listesi:

  • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İşveren veya SGK'dan kaşeli ve imzalı olarak temin edilen işten ayrılma bildirgesi,
  • İşten çıkarılma nedenini gösteren işveren tarafından verilen belge,
  • İşveren imza sirküleri (işveren işten çıkarılma nedenini gösteren belgesindeki aynı imza olmalı),
  • Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
  • İŞKUR sorgusu yapılmadığı durumlarda, İŞKUR kaydı evrakı,
  • Gerek görüldüğü takdirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
  • Güncel SGK Hizmet dokumu

 

Tehlikeli Hastalık 

 • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu,
 • Doktor raporu ve Tehlikeli Hastalıklar tanımında belirtilmiş olan hastalıkların teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçları,
 • Tehlikeli hastalığın teşhisine baz teşkil eden tetkik sonuçları, görülen tedavilere ilişkin raporlar, detaylı epikriz raporu ve uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formu,
 • Sigortalı'nın doktoru tarafından ve tazminat değerlendirilmesi sırasında gerek duyulursa Sigortacı'nın belirleyeceği hastane ve uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formu,
 • Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalıya ait-IBAN hesap numarası,
 • Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
 • Bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İşgöremezlik

 • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Katılım Sertifikası'nın aslı/kopyası ve Bilgilendirme Formu veya Başvuru Formu
 • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı SGK ile anlaşmalı kamu veya özel hastanelerden alınan teşhis ve geçici iş göremezlik raporu, tetkik sonuçları,
 • Sigortalı hastanede yatırılmışsa, teşhis ve tedavinin detaylarını ve hastaneden çıkış tarihini belirten son hastane raporu,
 • Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik tazminatı taleplerinde son 6 (altı) aydır mevcut meslek grubunda faaliyette olduğunu gösterir belge,
 • Gerek görüldüğü durumlarda Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
 • Kaza sonucu geçici iş göremezlik tazminatı taleplerinde kaza tespit tutanağı, alkol raporu,
 • Geçici iş göremezliğin devamını gösteren belge (aylık olarak)
 • Gerek görüldüğü taktirde, Sigortacı tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.

 

Hastanede Yatılı Kalma

 • Sigortalı tarafından adres ve iletişim bilgileri ile eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru Formu ve Katılım Sertifikası'nın asılları,
 • Hastaneye yatış, hastaneden çıkış tarihlerini gösterir hastane raporları, görülen tedavilere ilişkin raporlar, tetkik sonuçları,
 • Kaza sonucu gündelik hastane tazminatı talebi söz konusu ise kaza tespit tutanağı, alkol raporu (yoksa kaza detayına ilişkin ilişkin resmi kuruluşlardan alınacak yazı, kazanın nasıl meydana geldiğine dair Sigortalı beyanı)
 • Sigortalı'nın yazılı veya sözlü beyanda bulunamaması durumunda tayin edilen vasiye ilişkin mahkeme kararı,
 • Ödeme öncesinde, hastaneye yatırıldığının tevsiki,
 • Sigortalı'ya ait IBAN hesap numarası,
 • Gerek görüldüğü takdirde, Metlife Emeklilik tarafından talep edilebilecek diğer belgeler.
 • Bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu

(*) Tasdikli ifadesinden kastedilen ilgili evrakların üzerinde ıslak kaşeli “ASLI GİBİDİR” ibaresinin bulunması ve resmi kurumlar tarafında imzalanmış/kaşelenmiş olması ya da noterden tasdik ettirilmesidir.

(**) Vakanın durumuna göre iletilen raporların tam olmaması veya yeterli bilgiyi ihtiva etmemesi halinde, sigorta şirketi daha detaylı rapor talep edebilir veya daha detaylı araştırma yapabilir.

 

Hayat Olayları Tazminat Değerlendirmesi için evraklar:

-Evlilik:

- Sigortalının güncel nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sigortalının nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Resmi Evlilik Cüzdanı fotokopisi

-Doğum:

- Sigortalının güncel nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sigortalının nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun doğum belgesi fotokopisi

- Sigortaya konu yeni doğanın nüfus cüzdanı fotokopisi

-Taşınma:

- Sigortalının güncel nüfus cüzdanı fotokopisi

- Boşaltılan evin tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi

- Yeni taşınılan evin tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi

- Yeni taşınılan eve ait fatura veya ikametgâh belgesi

- Sigortalının tayin olduğuna dair resmi belge fotokopisi

- Nakliye işlemini yapan Nakliye Şirketinden nakliyenin yapıldığına dair resmi evrak

-Mezuniyet:

- Sigortalının güncel nüfus cüzdanı fotokopisi

- Sigortalının nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Noter tasdikli Mezuniyet Belgesi ya da mezun olunan yükseköğrenim kurumundan tasdikli Mezuniyet Belgesi (en az 4 senelik üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır)

- Eğer mezun olan kişi sigortalının çocuğu ise Sigortalının çocuğunun güncel nüfus cüzdan fotokopisi

- Noter onaylı transkript kopyası

Lütfen ilgili formları bu linkten indiriniz. (Yeni bir pencerede açar) (290 KB) 
 
Başvuru için gerekli evrak listesi:
 • Faturaların ve/veya kasa fişlerinin asılları
 • Tanı, şikayet, hastalık geçmişi ve tedavi planı bilgilerini içeren Doktor Muayene Formu,
 • Doktor Tetkik İstek Formları ve tüm tetkik sonuçları (tahlil, röntgen, tomografi, MR gibi)
 • Ameliyat veya hastanede yatma durumunda epikriz/anamnez raporu
 • Adli vaka,trafik kazaları için Kaza Tespit Tutanağı, Adli Vaka Tutanakları, Alkol Raporu, Ehliyet Fotokopisi