facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Gizlilik Şartları

“Kişisel Veri” sizi tek başına ya da sistemlerimizde mevcut olan bilgilerle birleşerek kişisel olarak tanımlayan bilgi anlamına gelmektedir. Gizlilik Şartları, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle Kişisel Bilgilerini paylaşan diğer tüm 3. kişilerin verilerini korunmak hususunda verdiğimiz değeri sizlere gösterebilmek ve MetLife’ın Kişisel Bilgilerin gizliliğini ne şekilde koruduğunu sizlere açıklamak adına hazırlanmıştır.

MetLife faaliyetlerini yerine getirirken yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun davranır

MetLife, Aydınlatma Metinlerinde yer alan Kişisel Verilerinizi  yine bu metinlerde belirtilen amaçlarla  işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin gizliliği, güvenliği, Aydınlatma Metinlerimizde belirtilen amaçlarla ve hukuka uygun şekilde kullanılması MetLife olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Kişisel Veriler MetLife bünyesindeki yüksek güvenlik standartları ile korunmakta olup, mevzuatta ve Aydınlatma Metinlerinde belirtilen haller haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmaz.

Hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka gizliliğe ait uygun maddeler bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının MetLife tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.