facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Katılım Esasları Çerçevesinde BES Faaliyetleri

Katılım Esasları Çerçevesinde BES Faaliyetleri

Katılım esasları çerçevesinde bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esasların düzenlendiği “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” 19.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak siz faizli yatırım enstrümanlarını kullanmak istemeyen müşterilerimize özel katılım esaslı BES ürünlerimizi oluşturmuş bulunmaktayız.

Bununla birlikte katılım emeklilik fonları, tüm Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları tarafından da seçilebilmektedir.

 

 

· BES faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak dışardan hizmet alımı yöntemiyle “Danışma Komitesi” oluşturulmuştur.

· MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulacak BES ürün ve hizmetleri ile düzenlenecek form, sözleşme ve bilgilendirme metinleri danışma komitesinin onayına tabidir.

· Danışma komitemiz tarafından uygun görülmeyen ürün ve hizmetler Şirketimiz tarafından müşterilere sunulmamaktadır.

· BES ürünleri için MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye intikal eden ödemelerde, şirketçe yapılan ödemelerde, yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde ve şirketin ilgili diğer finansal faaliyetlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.

· Gerek şirket bünyesindeki katılım faaliyetleri için gerekse portföy yönetim şirketinin bu kapsamdaki faaliyetlerinden şirket yönetim kurulu sorumludur.

 

· MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş . katılım esaslı faaliyetlerini, katılım emeklilik planları aracılığıyla yürütmektedir.

· Katılım emeklilik fonunun kurulması aşamasında, varlıkların seçimi ve güncellenmesinde, katkı payı tahsilatı, cayma, ayrılma, aktarım ve emeklilik işlemleri gibi durumlarda nakit olarak yönetilen tutarların işlem gördüğü hesapların seçiminde danışma komitesinin onayı alınmaktadır.

· Katılım esaslı ürün veya hizmet talep eden katılımcılara katılım emeklilik planı haricinde başka bir emeklilik planı sunulmamaktadır.

· Katılım emeklilik planı en az bir adet katılım emeklilik fonu içermektedir.

· Katılım emeklilik fonu, katılım esaslı olmayan plan içerisinde yer alabilmektedir.

Alternatif Güvence Planı'nımızı incelemek İçin lütfen tıklayın

 

Danışma komitesi, bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla karar almaktadır. Karara esas teşkil eden ilgili İslami hükümlere gerekçesi ile yer verilmektedir.

Karar verilmesi gereken konuya ilişkin açık İslami hükümlerin olmaması durumunda, fıkıh usulü tatbik edilerek karar verilmektedir.

Katılım esaslarına uygunluğu danışma komitesince onaylanması gereken bireysel emeklilik faaliyetlerimize aşağıda yer verilmiştir:

a) Katılım emeklilik fonlarının kurulması.

b) Portföylere alınan varlıkların seçimi.

c) Kesinti yapısı, sunulan ek faydalar ve plan kapsamındaki diğer hususlar.

ç) Katkı payı tahsilatı, cayma, ayrılma, aktarım ve emeklilik işlemlerinde nakit olarak yönetilen tutarların işlem gördüğü hesapların seçimi.

  • Yukarıda sayılan faaliyetlerin, danışma komitesince onaylandığı şekliyle uygulanmasından, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu sorumludur.

 

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Danışma Komitesi ve Üyeleri

Danışma Komitesi:

İstanbul İslami Finans Danışmanlık

 

Danışma Komitesi Üyeleri:

Prof. Dr. Orhan Çeker

Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü 1976 yılında bitiren Orhan Çeker, 1977 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne fıkıh asistanı oldu. Asistanlığı esnasında 1980 yılında Bağdat Mustansıriye Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü’nden mezun oldu. 1986’da İslam hukuku doktoru, 1988’de doçent ve 1996’da profesör unvanlarını edinen Çeker’in daha çok muamelât (İslam ticaret hukuku), İslam akit nazariyesi, aile hukuku, İslam miras hukuku ve ilmihal konularında çalışmaları oldu. Hâlen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslam hukuku öğretim üyesi ve İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Muhammed Tayyip Elçi

2005 yılında başladığı Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2008 yılında bitiren Muhammed Tayyip Elçi, 2010’da aynı üniversitede Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku bilim dalında “Son Dönem Âlimlerinden Molla Sadrettin Yüksel ve Fetvâları” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagati bilim dalında “Arap Dilinin Hanefi ve Şafi Mezheplerinin İhtilafındaki Rolü” tezi üzerinde doktora çalışmasını ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) başkanlığını sürdürmektedir. Geleneksel usullerle tedrisat yapan medreseden icazetli olup Diyarbakır’da bulunan Suffe Medresesi’nde müderris olarak tedrisata devam etmektedir.

 

Hilal Nessawor Sheikh

2004 yılında Londra’da bulunan Finansal Hizmetler Enstitüsü’nden İş ve Finansal Analiz lisans derecesi ile mezun olan Hilal Sheikh, sırası ile Northern Rock plc. ve Llyods TSB Bank plc.’de 2004-2012 yılları arasında çalışarak finans kariyerine başladı. Konvansiyonel bankacılık kariyerinden sonra 2016 yılında Londra Üniversitesi’nden hukuk lisansı alan Sheikh, ardından 2017’de BPP Üniversitesi’nde İslami Finans ve İş yüksek lisansını tamamladı. Halen faizsiz finans faaliyetlerinde bulunan çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında çalışmaktadır.

 

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulan BES ürün ve hizmetler ile finansal faaliyetlerin katılım esasları ile uyumlu yürütülüp yürütülmediğine ilişkin danışma komitesi uygunluk görüşü “İcazet Belgesi” ile verilmiştir.

Genel Onay (İcazet) Belgesi’ni görüntülemek için lütfen tıklayın.

Onay (İcazet) Belgeleri’ni görüntülemek için lütfen tıklayın.

Uygunluk Belgeleri’ni görüntülemek için lütfen tıklayın.