facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Kariyer

MetLife’ın insan kaynakları politikasını yakından inceleyebilir ve MetLife ailesini yakından tanıyabilirsiniz.

Türkiye İK operasyonu, yetkin ve deneyimli insan kaynağı ile rakipleri karşısında fark yaratmaktadır.

MetLife’ın insan kaynakları politikası; en önemli kaynağı olan çalışanların yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, değişimleri yönetebilen, katma değer üreten, ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olarak etkinliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak insan kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirerek sürdürülebilir ve yüksek performansa sahip olmak ilkelerine dayanmaktadır.

İstikrarlı bir biçimde artış gösteren iş hacmine paralel olarak sürekli kendini geliştiren bir organizasyon yapısına sahip olan MetLife Türkiye, 2020 yıl sonu itibarıyla %62’si kadınlardan oluşan 330’u aşkın çalışan istihdam etmektedir.

MetLife’in uluslararası kalite standartları ışığında insan kaynağı süreçlerini yürümekte olan Türkiye İK operasyonu, yetkin ve deneyimli insan kaynağı ile rakipleri karşısında fark yaratmaktadır. İşe alım, performans yönetimi, terfi gibi insan kaynakları süreçlerini yürütürken sürekli olarak yeteneğe yatırım yapan MetLife, çalışanlarına sunduğu sürekli eğitim faaliyetleriyle de kurumsal yetkinliklerini sürdürülebilir kılmaktadır. MetLife çalışanlarına; satış, koçluk ve liderlik, mentörlük, yabancı dil gelişimi, mesleki ve sektörel gelişim, e-eğitim, iç eğitmen gelişim programları gibi eğitimler düzenleyerek kişi başına 64 saati aşkın eğitim vermiş ve çalışanlarına yönelik kişisel gelişim aktiviteleriyle de çalışan bağlılığını artırmıştır.

Motivasyonel çalışma kültürü ve ortamı kapsamında Katılım ve Çeşitlilik, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Gezi Kulübü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk inisiyatifleri ile yerel kültür güçlendirilmekte  ve çalışanların kurum aidiyetini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Daha fazla bilgi alın
Misyon Vizyon

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında öncü şirket olmayı amaçlayan MetLife’ın vizyonu, misyonu ve hedeflerini öğrenin. 

Daha fazla bilgi alın.
Değerlerimiz

MetLife’ın dünya çapında bir şirket olmasını sağlayan etik değerleri, farklılık ve katılım görüşü, çevreye yaklaşımı hakkında bilgi edinin. 

Türkiye’de ve Globalde MetLife
Türkiye’de ve Globalde MetLife

MetLife’ın globaldeki ve Türkiye’deki tarihçesini, faaliyetlerini ve hizmetlerini biliyor musunuz? 

Bize Katılın

Kurumsal başarıların, bireysel başarılarımızın toplamı olduğuna inanan, sürekli gelişim ve değişime açık bir ailenin parçası olmak ister misiniz?