facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Gelir Vergisi Avantajı

Gelir vergisi mükellefleri, ödedikleri Ferdi Kaza Sigortası primlerinde gelir vergisi avantajından yararlanabilir.

Ferdi Kaza Sigortası ile geleceğinizi güvence altına alırken vergi indiriminden yararlanın.

Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir vergisi vergi mükelleflerine; kendileri, eş ve 18 yaşın altındaki çocukları için yaptırmış oldukları Ferdi Kaza Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Böylece ödenen primin maliyeti vergi oranınca düşer.

Ücretli Çalışanlar için;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin %15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe tahsilat makbuzunuz ya da ödeme belgenizin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ya da insan kaynaklarına ilgili ayda vermeniz yeterlidir.

Örnek Uygulama:

  Aylık Brüt Ücret: 2.500 TL

  Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15): 375 TL

  Yıllık Limit: Brüt asgari ücret x 12

  Sigorta Primi: 300 TL

  Vergi Oranı(*): %20

  Vergi avantajı: 300x%20=60 TL

(*) %20’lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.

Beyana Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri için;

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Ferdi Kaza Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla) beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir. 

Örnek Uygulama:

  Yıllık Gelir: 100.000 TL

  Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15): 15.000 TL

  Yıllık Limit: Brüt asgari ücret x 12

  Yıllık Prim: 1.500 TL

  Vergi Dilimi(*): %35

  Vergi avantajı: 1.500x%35=525 TL

(*) %35’lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.