Duyurular

MetLife Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin 31 Mart 2022 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1.    Toplantının açılışı ve toplantı başkanlığının seçimi,

2.    Toplantı başkanlığına toplantı zaptının ve hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda yetki verilmesi,

3.    Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4.    Bağımsız denetim raporunun incelenmesi,

5.    Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak finansal tabloların (bilanço ve kâr-zarar hesapların) okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.    Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hakkında karar alınması,

7.    Kâr dağıtımının ve dağıtım tutarının görüşülmesi ve belirlenmesi,

8.    Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı veya prim ödenmesi hususunun görüşülmesi,

9.    Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunun görüşmesi ve karara bağlanması,

10. 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,

11. Dilek ve temenniler ile toplantının kapanışı.

28 Ekim 2021 tarihinin yarım gün resmî tatil olması nedeniyle katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak şirketimizin uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

28 Ekim 2021 tarihinde saat 09:30’dan önce şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

28 Ekim 2021 tarihinde saat 09:30’dan sonra şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları, Cumhuriyet Bayramı’ndan sonraki ilk iş günü olan 1 Kasım 2021 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, Cumhuriyet Bayramı’nızı kutlarız.

Saygılarımızla,

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

19 Temmuz 2021 tarihinin yarım gün resmî tatil olması nedeniyle katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak şirketimizin uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

19 Temmuz 2021 tarihinde saat 09:30’dan önce şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

19 Temmuz 2021 tarihinde saat 09:30’dan sonra şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları, Kurban Bayramı’ndan sonraki ilk iş günü olan 26 Temmuz 2021 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, Kurban Bayramı’nızı kutlarız.

Saygılarımızla,

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Kurul İlanı için tıklayın.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunda yapılan değişikliklerin duyuru metni için tıklayın.

28 Ekim 2020’nin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak şirketimizin uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

  • 28 Ekim 2020 günü saat 09:30’dan önce şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları aynı gün,
  • 28 Ekim 2020 günü saat 09:30’dan sonra şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları ise Cumhuriyet Bayramı’ndan sonraki ilk iş günü olan 30 Ekim 2020’de yatırıma yönlendirilecektir.

Değerli katılımcılarımıza duyurur, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.

Saygılarımızla,
MetLife Emeklilik ve Hayat

30 Temmuz 2020 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak şirketimizin uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

30 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30’dan önce şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

30 Temmuz 2020 tarihinde saat 09:30’dan sonra şirketimizin hesaplarına intikal eden katkı payları ise Kurban Bayramı’ndan sonraki ilk iş günü olan 4 Ağustos 2020 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, Kurban Bayramı’nızı kutlarız.

Saygılarımızla,

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı metnini okumak ve vekaletname örneğini görmek için tıklayın.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonunda yapılan değişikliklerin duyuru metni için tıklayın.

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonunda yapılan değişikliklerin duyuru metni için tıklayın.

DUYURU

28 Ekim 2019 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle;  katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak Şirketimiz uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

28 Ekim 2019 tarihinde saat 09:30’dan önce Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

28 Ekim 2019 tarihinde saat 09:30’dan sonra Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, cumhuriyet bayramından sonraki ilk iş günü olan 30 Ekim 2019 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, cumhuriyet bayramınızı kutlarız.

Saygılarımızla,

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

03 Haziran 2019 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle;  katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak Şirketimiz uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

03 Haziran 2019 tarihinde saat 09:30’dan önce Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

03 Haziran 2019 tarihinde saat 09:30’dan sonra Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, ramazan bayramından sonraki ilk iş günü olan 07 Haziran 2019 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, ramazan bayramınızı kutlarız.

Saygılarımızla,

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

MHM Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

MHN Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

MHO Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

MHR Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

MHU Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

MHV Emeklilik Fonu İçtüzük Değişikliği için tıklayın

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

DUYURU

20 Ağustos 2018 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle;  katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak Şirketimiz uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

20 Ağustos 2018 tarihinde saat 09:30’dan önce Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

20 Ağustos 2018 tarihinde saat 09:30’dan sonra Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, kurban bayramından sonraki ilk iş günü olan 27 Ağustos 2018 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur,kurban bayramınızı kutlarız.

Saygılarımızla,

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

MHL MHH Katılımcılara Duyuru İçin Tıklayınız.

MHE MHY Katılımcılara Duyuru İçin Tıklayınız.

OKS Standart Fon Izahname Tadil Metni için tıklayın

OKS Standart Fon Izahname Değişikliği için tıklayın

 

14 Haziran 2018 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle;  katkı payı tahsilatı ve fonlara yönlendirme süreci ile ilgili olarak Şirketimiz uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır:

14 Haziran 2018 tarihinde saat 09:30’dan önce Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, aynı gün yatırıma yönlendirilecektir.

14 Haziran 2018 tarihinde saat 09:30’dan sonra Şirketimiz hesaplarına intikal eden katkı payları, ramazan bayramından sonraki ilk iş günü olan 18 Haziran 2018 tarihinde yatırıma yönlendirilecektir.

Sayın katılımcılarımıza duyurur, ramazan bayramınızı kutlarız.

Saygılarımızla,

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.