facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Kullanım Koşulları

E-şube ve MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“MetLife”) internet sitesi olan www.metlife.com.tr’nin (kısaca “Elektronik Platformlar”) kullanımı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin kurallarına tabidir.

MetLife E-şube’sini veya metlife.com.tr web sitesini kullanmadan önce aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okumanızı rica ederiz. MetLife’ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde zaman zaman değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, MetLife internet sitesi üzerinden Kullanıcı Sözleşmesi’nin güncel verisyonuna her zaman ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki hüküm ve koşullar, MetLife’ın sahibi olduğu, işlettiği veya sponsoru olduğu her türlü web sitesi de dahil olmak üzere tüm web sitelerimiz için geçerlidir ancak bu hüküm ve koşulların bazı maddelerinde diğer web sitelerimize ilişkin hükümler eklenebilir ya da değişiklik yapılabilir.

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında MÜŞTERİ ve MetLife birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

1. Tarafların Sorumlulukları

Elektronik Platformlar üzerinden yapılan işlemlerden (“Elektronik Hizmetler”) yararlanmak isteyen poliçe/sözleşme sahipleri, ilgili elektronik platforma ilk girişlerini T.C. kimlik numarası ve MetLife nezdinde kayıtlı cep telefonlarına gelecek tek kullanımlık şifre ile sağlayacaklardır. Elektronik Platformlardan yararlanmaya devam edebilmek için, her müşterinin kendi kullanıcı adı ve şifresini oluşturması gerekmektedir.

MÜŞTERİ, oluşturulan şifrenin kendisine özel olduğunu ve yapacağı her türlü işlemde rızası yerine geçeceğini, şifrenin gizliliği ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaması için gereken her türlü tedbir ve dikkati göstereceğini, kullanıcı adı ve şifre kişiye özel olduğundan, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağını, şüpheli durumları derhal MetLife'a bildireceğini ve her ne biçimde olursa olsun şifrenin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılmış işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, MetLife'ın bu işlemler için kendisinden başkaca bir yazılı talimat almasına gerek olmadığını peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ; tüzel kişi ise Elektronik Hizmetlere ilişkin yapacağı işlemler için yetkili kıldığı kullanıcı(ları) yazılı olarak MetLife'a bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen bu kullanıcı(ların) her biri tek başına işlem yapma hakkına haiz olacaktır. Tüzel kişiyi temsile yetkili kullanıcı(ların) değişmesi halinde, ilgili tüzel kişi bu durumu MetLife'a zamanında ve yazılı olarak bildirilmediği müddetçe bu kullanıcı(ların) yaptığı işlemler geçerli olacak ve bu nedenle doğacak zararlarda MetLife'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

MetLife'ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen MÜŞTERİ talimatları, MetLife tarafından ertesi gün ya da takip eden işgününde gerçekleştirilmek üzere değerlendirmeye alınır. Bu kapsamda MetLife'ın çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında Elektronik Platformlar aracılığıyla verilen talimatların yerine getirilmemesinden yahut geç getirilmesinden dolayı MetLife'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ, Elektronik Platformlar aracılığıyla gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, değişik veya eksik iletilmiş olmasından yahut verilen bilginin uygun, güncel ve/veya yeterli olmamasından ötürü MetLife'ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, MetLife'ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen Elektronik Hizmetler ile ilgili olarak kendisine herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü ve taahhüdü olmadığını, işlem sonuçlarını kendisinin bizzat izleyip kontrol etmesi gerektiğini peşinen kabul etmektedir.

2. Kullanıcı Sözleşmesi’nin Koşulları

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Sözleşmenin en altındaki "Kabul Ediyorum" seçeneğinin MÜŞTERİ tarafından tıklanması ile yürürlüğe girer ve Taraflarca aksi belirtilmediği müddetçe yürürlükte kalmaya devam eder. 

Geçerli yasa, yönetmelik, tarife, karar, politika ve/veya güvenlik prosedürlerine uyum sağlamak amacıyla gerekli hallerde MetLife tarafından askıya alınabilir, güncellenebilir veya fesih edilebilir.

3. Elektronik Hizmet Talepleri ve Diğer Bilgi Gönderimleri

MÜŞTERİ tarafından MetLife’a ulaşan tüm talep ve talimatların içerik ve şekil olarak gerçekliğinden ve doğruluğundan yalnızca işlemi gerçekleştiren MÜŞTERİ sorumludur.  (MetLife, MÜŞTERİ tarafından iletilen bilgilerin yanlışlığı yüzünden MÜŞTERİ veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği zarar veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MÜŞTERİ’nin bahsi geçen Elektronik Platformları kullanımı sırasında, MetLife’ın sistemlerini zarara uğratabilecek herhangi bir yazılım, veri, materyal ve benzeri aracı kullanmaması ve söz konusu verileri değiştirmek, silmek veya devreden çıkarmak üzere herhangi bir virüs, bulaşıcı madde veya kod girişine neden olmaması gerekmektedir.

Elektronik Platformları kullanırken oluşturulan şifre, kullanıcı adı, dijital sertifika ve diğer güvenlik cihazlarının ("Güvenlik Cihazları") güvenliğine ilişkin olarak tüm sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

Güvenlik Cihazları, işlem faaliyeti, tazminat talebine dair bilgiler gibi Elektronik Hizmetlere dair ve MÜŞTERİ bilgisayarındaki diğer tüm bilgilerin kullanım ve depolamasından doğan risk ve sorumluluk tamamen MÜŞTERİ’ye aittir.

MÜŞTERİ’nin Elektronik Platformlara bağlanmadan önce, ilgili elektronik cihazın güncel ve tanımlı virüs denetim yazılımına sahip olduğundan emin olması beklenmektedir. Aynı zamanda Elektronik Platformlar üzerinden herhangi bir talep iletilmeden önce güvenli oturum ile (web sitesinde, SSL güvenli bağlantısının olduğu belirtilir veya Web sitesi URL'si güvenli bağlantıyı belirten "https://" ile başlar) açıldığından emin olunmalıdır.

4. Üçüncü Taraf İçeriklerine Verilen Linkler

MetLife’ın bağlantısı olmadığı web sitelerine verilen linkler, yalnızca bilgi ve yardım amaçlıdır. Link verilen web sitelerinin içeriklerinden MetLife sorumlu olmadığı gibi; bu içerikler MetLife’ın kontrolü kapsamında bulunmamaktadır. MetLife kendi takdirinde olmak üzere, üçüncü taraf web sitesine verilen bir linki her zaman kaldırabilir. Üçüncü taraf web sitesine link verilmesi, söz konusu web sitesinin reklamının yapıldığı, sitesinin MetLife tarafından yönetildiği veya MetLife’ın siteye sponsor olduğu ya da sponsorları ile herhangi bir ilişkisi oldığu anlamına gelmemektedir.

5. Çerez Kullanımı (“Cookiler”)

MetLife Elektronik Platformları, MÜŞTERİ tarafından kullanılan elektronik cihazlara Site, bilgisayarınıza çerez (“Cookie”) gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve Elektronik Platformlarda yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz MetLife’ın Elektronik Platformlarında karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

6. MetLife Tarafından Gönderilen Teyit Bildirimleri

Elektronik Platformlar aracılığıyla verilen Elektronik Hizmetler kapsamında MetLife tarafından zaman zaman, hizmetin niteliğine göre, MÜŞTERİ’ye teyit amaçlı e-posta ve/veya sms gönderimleri yapılabilmektedir. Bu nedenle MetLife nezdindeki iletişim bilgileriniz ile elektronik iletişim tercihlerinizin güncel olması gerekmektedir.

7.  Gizlilk ve Kişisel Verilerin Korunması

MÜŞTERİ tarafından Elektronik Platform’larda doğrudan veya dolaylı olarak MetLife'a verilen, iletişim bilgileri, T.C. kimlik/Vergi numarası, hesap durumu/faaliyetleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın beyan edilen tüm bilgiler, "Gizli Bilgi" olarak kabul edilir.

MetLife, Elektronik Platformlara yüklenen tüm bu bilgileri, MetLife Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme notuna uygun şekilde işlemektedir.

MÜŞTERİ işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, MetLife’a bildirmiş olduğu tüm kişisel bilgilerinin, yurtiçi ve yurtdışı da dahil olmak üzere MetLife ve/veya MetLife Grup Şirketleri ile MetLife ve Grup Şirketlerine karşı gizlilik mükellefiyeti olan danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acenteler gibi üçüncü partilerle ve gerektiğinde resmi kurumlar ile paylaşılmasına ve Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Notu hükümlerine göre işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

MÜŞTERİ, MetLife'ın vereceği Elektronik Hizmetler ve ürünlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel, işitsel materyalin MetLife'ın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde MetLife'ın izni olmaksızın kullanmayacağını, sunulan yazılımları çoğaltıp dağıtmayacağını burada kabul eder. Aynı zamanda Elektronik Platformlarda atıfta bulunulan diğer tarafların ticari markaları ve hizmet markaları, ilgili kişi veya kurumların mülkiyetindedir. MetLife yazılı izni olmaksızın Elektronik Platformlardaki hiçbir unsur, doğrudan veya dolaylı olarak, KULLANILAMAZ. MetLife’ın önceden yazılı izni olmaksızın logosu, söz konusu elektronik Platformlara köprü bağlantısı vermek için kullanılamaz.

9. Mücbir Sebepler

MetLife kendi kontrolü dışında gerçekleşen doğal afet, olağandışı hava durumları, deprem, salgın hastalık, kaza, halk ayaklanması, terör, devlet müdahalesi, olağanüstü hal veya benzer durumlar sebebiyle yerine getiremediği veya yerine getirmekte geciktiği yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz.

10. Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.