facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası ile çalışanlarınızı beklenmedik risklere karşı güvence altına alın.

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat beklenmedik risklere karşı çalışanlarınıza finansal güvence sağlar.

Grup Hayat Sigortaları ile vefat, sakatlık, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.

18 - 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.

En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar

Çalışanlarınız  ecelen vefat  riskine karşı MetLife güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar : Talep etmesi halinde aşağıda yazılı Ek Teminatlar  sağlanabilmektedir.      

  • Kaza Sonucu Vefat
  • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık
  • Hastalık Sonucu Daimi Sakatlık
  • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri 
  • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı 
  • Kritik Hastalıklar 
  • Deprem
  • Asistans Hizmetleri

Vergi Avantajı

İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.