facebook-pixel Gezinmeyi Atla

Gelir Vergisi Avantajı

Gelir vergisi mükellefleri, ödedikleri hayat sigortası primlerinde gelir vergisi avantajından yararlanabilir.

Gelir Vergisi Avantajı

Hayat Sigortası ile geleceğinizi güvence altına alırken vergi indiriminden yararlanın.

Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir vergisi, vergi mükelleflerine, kendileri, eş ve 18 yaşın altındaki çocukları için yaptırmış oldukları hayat sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Böylece ödenen primin maliyeti vergi oranınca düşer.

Ücretli Çalışanlar için;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin %15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe tahsilat makbuzunuz ya da ödeme belgenizin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ya da insan kaynaklarına ilgili ayda vermeniz yeterlidir.

Örnek Uygulama:

 • Aylık Brüt Ücret: 2.500 TL
 • Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15): 375 TL
 • Yıllık Limit: Brüt asgari ücret x 12
 • Sigorta Primi: 300 TL
 • Vergi Oranı(*): %20
 • Vergi avantajı: 300x%20=60 TL                  
 •  (*) %20’lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.

Beyana Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri için;

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla),beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir. 

Örnek Uygulama:

 • Yıllık Gelir: 100.000 TL
 • Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15): 15.000 TL
 • Yıllık Limit: Brüt asgari ücret x 12
 • Yıllık Prim: 1500 TL
 • Vergi Dilimi(*): %35
 • Vergi avantajı: 1.500x%35=525 TL

(*) %35’lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.

Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.