facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

İşveren Katkılı Grup Emeklilik

İşveren Katkılı Grup Emeklilik ile hem çalışanlarınızın geleceğine hem kendi geleceğinize yatırım yapın.

İşveren Katkılı Grup Emeklilik

İşveren Katkılı Grup Emeklilik ile işverenler çalışanlarına daha güvenli bir emeklilik sağlar.

İşveren katkılı Grup Emeklilik Planları, bir işveren olarak çalışanlarınız adına katkı payı ödeyerek onların gelecekleri için katkıda bulunmanıza olanak tanıyan, aynı zamanda Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sunduğu vergi avantajından yararlanarak çalışan adına ödediğiniz katkı paylarını gider olarak gösterebileceğiniz planlardır.

İşveren için Avantajlar

  • İşveren Katkılı Grup Emeklilik ile çalışanlarınızın şirketinize bağlılığını artırın.
  • Kurum imajına katkıda bulunun.
  • Çalışanlarınıza maliyet avantajı yaratın.
  • Tercih edilen işveren olun.
  • Çalışanlarınıza emekliliklerinde düzenli bir ek gelir güvencesi yaratın.

Çalışanlar için Avantajlar

  • Profesyonel fon yönetimi ile ikinci bir emeklilik geliri elde edilmesini sağlar.
  • Çalışanlara birikimlerini bireysel planlara göre daha avantajlı planlarda değerlendirme fırsatı sunar.

Özellikler

Vesting, katılımcının adına sponsor kuruluş (işveren) tarafından ödenen katkı paylarıyla oluşan birikimlerin tamamına hak kazanılabilmesi için belirlenen süredir.

Grup emeklilik sözleşmesinin tarafı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve diğer kuruluş, çalışanı ya da üyesi adına ödediği katkı paylarıyla oluşan birikimin çalışan ya da üye tarafından hak edilmesi için belirli koşullar öngörebilir.

Katılımcı, ödemesi sponsor kuruluş tarafından yapılan katkı paylarıyla bunlara ait getirileri sponsor kuruluş tarafından belirlenen süre ve oranlar dahilinde alabilir. Oranlar süreye bağlı olarak değişebilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesine, işveren tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılabilmesi için azami yedi yıla kadar hak kazanma süresi koşulu konabilir.

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

 Sözleşmede   Belirtilen   Hak   Kazanma   Süresi (Yıl)

  1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7. Yıl
1 100            
2 0 100          
3 0 0 100        
4 0 0 75 100      
5 0 0 60 80 100    
6 0 0 60 70 80 100  
7 0 0 50 60 70 80 100

Giriş Aidatı: Sözleşmenin yürürlük yılının ilk altı ayında geçerli aylık brüt asgari ücretin %8,5'i kadardır. Giriş aidatı kesintisi grubunuzun özelliklerine göre ve yıllık alınabilecek maksimum tutarı aşmamak koşulu ile değişkenlik gösterir.

Yönetim Gideri Kesintisi: Sözleşmenin her yıl dönümünde 5. yılına kadar birikimlerden indirilmek suretiyle ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücret tutarının %8,5'i oranında Yönetim Gideri Kesintisi alınabilir. Sözleşmenin 6. yılından itibaren yönetim gideri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Yönetim Gideri Kesintisi grubunuzun özelliklerine göre ve yıllık alınabilecek maksimum tutarı aşmamak koşulu ile değişkenlik gösterir.

**Sözleşmenin ilk yılı yönetim gider kesintisi uygulanmaz. 2. ve 5.yıllar arasında her yıl için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutar sözleşme yılı başında birikimlerden indirme suretiyle tahsil edilir.  Sözleşmenin 6.yılından itibaren giriş aidatı ve yönetim gideri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Fon Toplam Gider Kesintisi: Her bir fon için günlük gider kesinti oranı aşağıdaki tabloda belirtilen oranları aşamaz. Gider aşımı olması halinde aşan giderler fon muhasebesinde kurucudan alacaklar olarak günlük bazda takip edilir. 

Emeklilik Yatırım Fonu Fon Toplam Gider Kesintisi (Günlük)
MetLife Emeklilik Para Piyasası Fonu yüzbinde 3
MetLife Emeklilik Standart Fonu  yüzbinde 5,25
MetLife Emeklilik Dengeli Değişken Fonu yüzbinde 6,25
MetLife Emeklilik Döviz Fonu yüzbinde 5,25
MetLife Emeklilik Hisse Fon yüzbinde 6,25
Metlife Emeklilik Katılım Altın Fonu yüzbinde 3
Metlife Emeklilik Tahvil Bonu Grup Fonu yüzbinde 3,51
Metlife Emeklilik Dengeli Değişken Grup Fonu yüzbinde 3,51