facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik ile aynı kurumdan çalışma arkadaşlarınız ile birlikte size sunulan avantajlardan yararlanın.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik ile çalışırken emeklilik döneminiz için düzenli gelir güvencesi sağlayın.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları, bir grup ile beraber Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girerek kendi adınıza birikim yaparken aynı zamanda grup olmanın sunduğu kesinti ve giderler konusundaki avantajlardan yararlanmanıza olanak tanıyan planlardır.

-          Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı oluşturabilmek için en az 10 çalışanın plana dahil edilmesi gerekir.

-          Bir işyerinde, dernekte, vakıfta, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşunda veya diğer kuruluşlarda çalışan veya bu kuruluşlara üye olanlar Gruba Bağlı Emeklilik Planı oluşturabilir.

-          Birikimlerinizi emeklilik yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz.

Özellikler

Çalışanlar İçin Avantajlar

1. Devlet Katkısı

Devlet, bireysel olarak ödediğiniz katkı paylarının %30’u kadar katkıda bulunmaktadır.*

Aşağıdaki tabloda değişen katkı payı tutarlarına göre örnek hesaplamalar yer alıyor: 

Katkı Payı Tutarı (Aylık)  Devlet Katkısı Tutarı (Aylık)  Devlet Katkısı Tutarı (Yıllık)

150,00 TL                                

45 TL                                   540,00 TL
300,00 TL 90 TL  1080,00 TL
1000 TL                             300 TL                                 3600 TL**
*          Detaylı bilgi için: www.egm.org.tr
**       Bir katılımcının yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, bir takvim yılı içerisinde belirlenen yıllık asgari brüt ücretin %30’unu aşamaz.  Bu limiti aşan katkı / ek katkı payları için ödendigi yılları takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılır. (Otomatik Katılımın katkı payları bu hesaplamaya dahil edilmez.)

2- Profesyonel fon yönetimi ile ikinci bir emeklilik geliri elde edilmesini sağlar.

3- Çalışanlara birikimlerini bireysel planlara göre grup olmanın sunduğu kesinti ve giderler konusunda daha avantajlı planlarda değerlendirme fırsatı sunar.

Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulanacaktır. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya sakatlık nedeniyle sistemden ayrılanlarsa tamamına hak kazanmaktadır.

01.01.2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan katılımcıların devlet katkısı hak ediş oranından daha fazla yararlanabilmesi için devlet bir defaya mahsus ve sistemde en az üç yıl* kalması koşuluyla katılımcıların sistemde geçirdikleri toplam süreye aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde ekleme yapacaktır.

Yıl Eklenecek Süre
3-6 Yıl Arası 1 Yıl
6-10 Yıl Arası 2 Yıl
10 Yıl ve Üzeri 3 Yıl

* 01.01.2013 tarihinden sonra en az üç yıl sistemde kalanlar için geçerlidir


Gelir vergisi, yeni düzenlemelere göre sistemden ayrılma ve emekli olma durumlarında yatırdığınız katkı payları üzerinden değil, sadece getiri üzerinden alınacaktır.

 

Giriş Aidatı

Sözleşmenin yürürlük yılının ilk altı ayında geçerli aylık brüt asgari ücretin %8,5'i kadardır. Giriş aidatı kesintisi grubunuzun özelliklerine göre ve yıllık alınabilecek maksimum tutarı aşmamak koşulu ile değişkenlik gösterir.

Yönetim Gideri Kesintisi

Sözleşmenin her yıl dönümünde 5. yılına kadar birikimlerden indirilmek suretiyle ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücret tutarının %8,5'i oranında Yönetim Gideri Kesintisi alınabilir. Sözleşmenin 6. yılından itibaren yönetim gideri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Yönetim Gideri Kesintisi grubunuzun özelliklerine göre ve yıllık alınabilecek maksimum tutarı aşmamak koşulu ile değişkenlik gösterir.

Giriş aidatı tutarı grubunuzun özelliklerine göre değişiklik gösterir.

**Sözleşmenin ilk yılı yönetim gider kesintisi uygulanmaz. 2. ve 5.yıllar arasında her yıl için ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutar sözleşme yılı başında birikimlerden indirme suretiyle tahsil edilir.  Sözleşmenin 6.yılından itibaren giriş aidatı ve yönetim gideri kapsamında herhangi bir kesinti yapılmaz.

Yönetim Gideri Kesintileri

Sizlere sağlanan hizmetlerin operasyonel masraflarını karşılamak amacıyla, ödemiş olduğunuz katkı payı üzerinden belirli bir yüzde olarak tahsil edilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Her bir fon için günlük gider kesinti oranı aşağıdaki tabloda belirtilen oranları aşamaz. Gider aşımı olması halinde aşan giderler fon muhasebesinde kurucudan alacaklar olarak günlük bazda takip edilir. 

Emeklilik Yatırım Fonu                                                                             Fon Toplam Gider Kesintisi (günlük)

MetLife Emeklilik Para Piyasası Fonu yüzbinde 3
MetLife Emeklilik Standart Fonu  yüzbinde 5,25
MetLife Emeklilik Dengeli Değişken Fonu yüzbinde 6,25
MetLife Emeklilik Döviz Fonu yüzbinde 5,25
MetLife Emeklilik Hisse Fon yüzbinde 6,25
Metlife Emeklilik Katılım Altın Fonu yüzbinde 3
Metlife Emeklilik Tahvil Bonu Grup Fonu yüzbinde 3,51
Metlife Emeklilik Dengeli Değişken Grup Fonu yüzbinde 3,51