facebook-pixel Gezinmeyi Atla

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik ile aynı kurumdan çalışma arkadaşlarınız ile birlikte size sunulan avantajlardan yararlanın.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik ile çalışırken emeklilik döneminiz için düzenli gelir güvencesi sağlayın.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları, bir grup ile beraber Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girerek kendi adınıza birikim yaparken aynı zamanda grup olmanın sunduğu kesinti ve giderler konusundaki avantajlardan yararlanmanıza olanak tanıyan planlardır.

-          Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı oluşturabilmek için en az 10 çalışanın plana dahil edilmesi gerekir.

-          Bir işyerinde, dernekte, vakıfta, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşunda veya diğer kuruluşlarda çalışan veya bu kuruluşlara üye olanlar Gruba Bağlı Emeklilik Planı oluşturabilir.

-          Birikimlerinizi emeklilik yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz.

Özellikler
Bireysel Emeklilik Avantajları kapat

Çalışanlar İçin Avantajlar

1. Devlet Katkısı

Devlet, 01.01.2013 tarihinden itibaren bireysel olarak ödediğiniz katkı paylarının %25’i kadar katkıda bulunmaktadır.*

Aşağıdaki tabloda değişen katkı payı tutarlarına göre örnek hesaplamalar yer alıyor: 

Katkı Payı Tutarı (Aylık) Devlet Katkısı Tutarı (Aylık) Devlet Katkısı Tutarı ** (Yıllık) kapat

150,00 TL                                37,50 TL                                  450,00 TL

300,00 TL                                75,00 TL                                  900,00 TL

2.588,40 TL                            639,6 TL                                7.675,2 TL***TL

*          Detaylı bilgi için: www.egm.org.tr

**        2019 yılı brüt asgari ücret baz alınarak hesaplanmıştır.

***      Bir katılımcının yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, bir takvim yılı içerisinde belirlenen yıllık asgari brüt ücretin %25’ini aşamaz. (Otomatik Katılımın katkı payları bu hesaplamaya dahil edilmez.)

Devlet Katkısı İçin Hak Ediş Oranı kapat

Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulanacaktır. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya sakatlık nedeniyle sistemden ayrılanlarsa tamamına hak kazanmaktadır.

Devlet Katkısı İçin Ek Süre Avantajı kapat

01.01.2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan katılımcıların devlet katkısı hak ediş oranından daha fazla yararlanabilmesi için devlet bir defaya mahsus ve sistemde en az üç yıl* kalması koşuluyla katılımcıların sistemde geçirdikleri toplam süreye aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde ekleme yapacaktır.

Yıl Eklenecek Süre
3-6 Yıl Arası 1 Yıl
6-10 Yıl Arası 2 Yıl
10 Yıl ve Üzeri 3 Yıl

* 01.01.2013 tarihinden sonra en az üç yıl sistemde kalanlar için geçerlidir


Gelir Vergisi Düzenlemesi kapat

Gelir vergisi, yeni düzenlemelere göre sistemden ayrılma ve emekli olma durumlarında yatırdığınız katkı payları üzerinden değil, sadece getiri üzerinden alınacaktır.

 

Kesintiler kapat

Kesintiler

Giriş aidatı tutarı grubunuzun özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Yönetim Gideri Kesintileri

Sizlere sağlanan hizmetlerin operasyonel masraflarını karşılamak amacıyla, ödemiş olduğunuz katkı payı üzerinden belirli bir yüzde olarak tahsil edilir.

Fon işletim Gideri Kesintisi

Fon işletim gideri kesintisi aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonu                             Fon İşletim Gideri Kesintisi (günlük)

MetLife Emeklilik Para Piyasası Fonu             Yüzbinde 2,80

MetLife Emeklilik Standart Fonu                 Yüzbinde 5,10

MetLife Emeklilik Dengeli Değişken Fonu       Yüzbinde 6,05

MetLife Emeklilik Döviz Fonu                    Yüzbinde 5,10

MetLife Emeklilik Hisse Fon                       Yüzbinde 6,05