facebook-pixel Gezinmeyi Atla

Çalışanlar için S.S.S

Çalışanların Otomatik Katılım hakkında merak ettiği ve sıkça sorduğu soruların yanıtlarını buradan öğrenebilirsiniz.

Otomatik Katılım

1 Ocak 2017 tarihinde hayatımıza giren Otomatik Katılım hakkında çalışan olarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

 

Otomatik Katılım, çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak bir Bireysel Emeklilik planına dahil edildiği bir uygulamadır. 1 Ocak 2017’de hayata geçen BES’te Otomatik Katılım Dönemi ile çalışanlar iş hayatı boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emekliliklerinde yaşam standartlarını sürdürebilir.

Bu uygulamadan özel ya da kamu sektöründe çalışan Türkiye vatandaşı veya mavi kartlı olan, 45 yaş altındaki herkes faydalanabilir. Bu kişiler, işverenleri tarafından sisteme otomatik olarak dahil edilir. Otomatik Katılım ABD, İngiltere gibi birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır.

Çalışanlar için Sıkça Sorulan Sorular ve İşverenler için Sıçak Sorulan Sorular ile Otomatik Katılım hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Otomatik Katılım’ın avantajları nelerdir?

-          Ödenen katkı payının %25’i oranında ek Devlet Katkısı almaya hak kazanılır.

-          Cayma süresi sonunda sistemde kalmayı tercih eden çalışanlar 1.000 TL  ilave Devlet Katkısı almaya hak kazanır.

-          Otomatik Katılım sonunda çalışanlar birikimlerini maaş olarak almayı tercih ederse toplam birikimin %5’i kadar daha devlet katkısı kazanabilir.

-          Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yoktur.

Çalışanların imzalaması gereken formlar nelerdir?

-          Çalışanların Otomatik Katılım için herhangi bir form doldurması veya imza atması gerekmemektedir.

Katkı payı tutarı ne kadardır?

-          Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen katkı payı tutarı her ay maaştan otomatik olarak sözleşmeye aktarılır. Çalışan daha fazla birikim elde etmek isterse katkı payı tutarını artırabilir. Diğer taraftan katkı payı, prime kazancın %3’ünden daha düşük olamaz.

Otomatik Katılım sözleşmesine ek katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamaz.

İşveren çalışanları adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

-          İşveren, Otomatik Katılım’da çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Ama İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapabilir.

Otomatik Katılım’da Devlet Katkısı var mı?

-          Evet, çalışanlar %25 Devlet Katkısı avantajından yararlanabilir. Ayrıca, cayma süresinin sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL tutarında ek devlet katkısı sağlanır. Emeklilik hakkı kazanıldığında, hesabında en az 10 yıl bulunan birikimi düzenli gelir olarak almayı tercih ederse birikimin %5’i oranında ek Devlet Katkısı ödenir.

Devlet Katkısı hak ediş süreleri ne kadardır?

-          %25 Devlet Katkısı ile 1.000 TL’lik ek Devlet Katkısı için hak ediş süreleri aynıdır. Sistemde 3 yıl geçirilmeden Devlet Katkısı’na hak kazanılmaz. 3-6 yıl için Devlet Katkısı hak ediş oranı %15, 6-10 yıl için %35, 56 yaşından önce 10 yıldan fazlası için %60 ve 56 yaşından sonra 10 yıldan fazlası için %100’dür.

Otomatik Katılım’da elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas sürelerle BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler birleştirilebilir mi?

-          Hayır, birleştirilemez.

Çalışanlar istedikleri emeklilik şirketini seçebilir mi?

-          Hayır, çalışılacak emeklilik şirketini işveren seçer.

Otomatik Katılım’dan çıkış yapılabilir mi?

-          Çalışanlar, plana dahil olduktan sonraki ilk 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma durumunda, çalışandan alınan katkı payları ve varsa getirileri 10 iş günü içinde çalışana iade edilir.

Cayma süresinden sonra sistemden ayrılmak mümkün mü?

-          Çalışanlar cayma süresinden sonra sistemden istedikleri zaman ayrılabilir ama bu durumda getiri üzerinden stopaj alınır ve Devlet Katkısı hak ediş tutarları sistemde kaldıkları süreye göre belirlenir.

Otomatik Katılım’da kesinti uygulanır mı?

-          Birikimler üzerinden sadece fon işletim gideri kesilir. Giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri uygulanmaz.

Çalışanın maaşı üzerinde yasal kesintiler varsa katkı payı için maaştan kesinti yapılır mı?

-          Prime esas kazanç ve emeklilik kesintisi eklenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Mevcut BES sözleşmesi olan katılımcılar Otomatik Katılım’a dahil olacaklar mı?

-          Evet. Katılımcılar her iki sözleşmeyi devam ettirerek ödedikleri katı payları üzerinden ayrı ayrı Devlet Katkısı kazanabilir.

Mevcut BES sözleşmesi Otomatik Katılım’a aktarılabilir mi?

-          Hayır. Ama katılımcılar mevcut emeklilik sözleşmelerine haklarıyla birlikte devam edebilir. Ayrıca, Otomatik Katılım için işveren tarafından maaşa bağlanmış bir emeklilik hesabı açılır. Mevcut BES sözleşmenizi devam ettirmezseniz kazanılmış haklarınızı kaybedersiniz.

Çalışanın iş yeri değiştirmesi durumunda ne olur?

-          Çalışanın Otomatik Katılım kapsamında bir emeklilik planı varsa birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki emeklilik süresine aktarılır. Çalışanın yeni iş yerinde emeklilik planı yoksa önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeyi talep ederse sözleşme devam eder, talep etmezse sözleşme sonlandırılır.

Çalışanın işten ayrılması durumunda ne olur?

-          Çalışanın tüm işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirilir.

Birden fazla işverenle çalışanlar için Otomatik Katılım kapsamında her bir işverenle birden fazla emeklilik sözleşmesi emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

-          Evet, her bir işveren nezdinde Otomatik Katılım sözleşmesi açılır.

Otomatik Katılım’dan ne zaman emekli olunur?

-          Sistemde 10 yıldan fazla süre kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız.

Çalışanlar birikimlerini nasıl alabilir?

-          Toplu para.

-          Programlanmış geri ödeme: Çalışanın belirlediği tutarda, para sonlanıncaya kadar emekli maaşı şeklinde.

-          Yıllık gelir sigortası: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde. (Bu seçenekte çalışan, birikiminin %5’i kadar ek Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir.)