facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Çalışanlar için S.S.S

Çalışanların Otomatik Katılım hakkında merak ettiği ve sıkça sorduğu soruların yanıtlarını buradan öğrenebilirsiniz.

Otomatik Katılım

1 Ocak 2017 tarihinde hayatımıza giren Otomatik Katılım hakkında çalışan olarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Otomatik Katılım, çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak bir Bireysel Emeklilik planına dahil edildiği bir uygulamadır. 1 Ocak 2017’de hayata geçen BES’te Otomatik Katılım Dönemi ile çalışanlar iş hayatı boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emekliliklerinde yaşam standartlarını sürdürebilir.

Bu uygulamadan özel ya da kamu sektöründe çalışan Türkiye vatandaşı veya mavi kartlı olan, 45 yaş altındaki herkes zorunlu fakat 45 yaş üstü herkes ise gönüllü faydalanabilir. Bu kişiler, işverenleri tarafından sisteme otomatik olarak dahil edilir. Otomatik Katılım ABD, İngiltere gibi birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır.

Çalışanlar için Sıkça Sorulan Sorular ve İşverenler için Sıkça Sorulan Sorular ile Otomatik Katılım hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

-          Ödenen katkı payının %30’u oranında ek Devlet Katkısı almaya hak kazanılır.

-          Cayma süresi sonunda sistemde kalmayı tercih eden çalışanlar 1.000 TL  ilave Devlet Katkısı almaya hak kazanır.

-          Otomatik Katılım sonunda çalışanlar birikimlerini maaş olarak almayı tercih ederse toplam birikimin %5’i kadar daha devlet katkısı kazanabilir.

-          Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yoktur.

-          Çalışanların Otomatik Katılım için herhangi bir form doldurması veya imza atması gerekmemektedir.

-          Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen katkı payı tutarı her ay maaştan otomatik olarak sözleşmeye aktarılır. Çalışan daha fazla birikim elde etmek isterse katkı payı tutarını artırabilir. Diğer taraftan katkı payı, prime kazancın %3’ünden daha düşük olamaz.

Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamaz.

-          İşveren, Otomatik Katılım’da çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Ama İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapabilir.

-          Evet, çalışanlar %30 Devlet Katkısı avantajından yararlanabilir. Ayrıca, cayma süresinin sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL tutarında ek devlet katkısı sağlanır. Emeklilik hakkı kazanıldığında, hesabında en az 10 yıl bulunan birikimi düzenli gelir olarak almayı tercih ederse birikimin %5’i oranında ek Devlet Katkısı ödenir.

-          %30 Devlet Katkısı ile 1.000 TL’lik ek Devlet Katkısı için hak ediş süreleri aynıdır. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlarsa tamamına hak kazanır.

-          Hayır, birleştirilemez.

-          Hayır, çalışılacak emeklilik şirketini işveren seçer.

-          Çalışanlar, plana dahil olduktan sonraki ilk 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma durumunda, çalışandan alınan katkı payları ve varsa getirileri 10 iş günü içinde çalışana iade edilir.

-          Çalışanlar cayma süresinden sonra sistemden istedikleri zaman ayrılabilir ama bu durumda getiri üzerinden stopaj alınır ve Devlet Katkısı hak ediş tutarları sistemde kaldıkları süreye göre belirlenir.

-          Birikimler üzerinden sadece fon işletim gideri kesilir. Giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri uygulanmaz.

-          Prime esas kazanç ve emeklilik kesintisi eklenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

-          Evet. Katılımcılar her iki sözleşmeyi devam ettirerek ödedikleri katı payları üzerinden ayrı ayrı Devlet Katkısı kazanabilir.

-          Hayır. Ama katılımcılar mevcut emeklilik sözleşmelerine haklarıyla birlikte devam edebilir. Ayrıca, Otomatik Katılım için işveren tarafından maaşa bağlanmış bir emeklilik hesabı açılır. Mevcut BES sözleşmenizi devam ettirmezseniz kazanılmış haklarınızı kaybedersiniz.

-          Çalışanın Otomatik Katılım kapsamında bir emeklilik planı varsa birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki emeklilik süresine aktarılır. Çalışanın yeni iş yerinde emeklilik planı yoksa önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeyi talep ederse sözleşme devam eder, talep etmezse sözleşme sonlandırılır.

-          Çalışanın tüm işlemlerini doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirilir.

-          Evet, her bir işveren nezdinde Otomatik Katılım sözleşmesi açılır.

-          Sistemde 10 yıldan fazla süre kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız.

-          Toplu para.

-          Programlanmış geri ödeme: Çalışanın belirlediği tutarda, para sonlanıncaya kadar emekli maaşı şeklinde.

-          Yıllık gelir sigortası: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde. (Bu seçenekte çalışan, birikiminin %5’i kadar ek Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir.)

Çalışanın maaş bilgisi emeklilik şirketinde olmadığı için bahsi geçen kontrol işverenin sorumluluğundadır.