facebook-pixel Gezinmeyi Atla

İşverenler için S.S.S

Otomatik Katılım’ın işverenler açısından merak edilen noktalarını ve sıkça sorulan sorularının yanıtlarını öğrenin.

Otomatik Katılım

İşverenlerin Otomatik Katılım hakkında merak ettiği ve sıkça sorduğu soruların yanıtlarını buradan öğrenebilirsiniz.

1 Ocak 2017 tarihinde hayatımıza giren Otomatik Katılım hakkında çalışan olarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

 

Otomatik Katılım, çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak bir Bireysel Emeklilik planına dahil edildiği bir uygulamadır. 1 Ocak 2017’de hayata geçen BES’te Otomatik Katılım Dönemi ile çalışanlar iş hayatı boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emekliliklerinde yaşam standartlarını sürdürebilir.

Bu uygulamadan özel ya da kamu sektöründe çalışan Türkiye vatandaşı veya mavi kartlı olan, 45 yaş altındaki herkes faydalanabilir. Bu kişiler, işverenleri tarafından sisteme otomatik olarak dahil edilir. Otomatik Katılım ABD, İngiltere gibi birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Otomatik Katılım hakkında sorulan sıkça soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.
Otomatik Katılım’a kimler katılabilir?

-          Türkiye vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış ve sonrasında doğanlar), Kamu (4b) (4c) ve özel sektör (4a) kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayanlar otomatik katılım sistemine katılabilir.

Kamu kurumları ve özel sektörün sisteme dahil edilecekleri tarihler aşağıdaki gibidir:

1000 ve üzeri   çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Ocak 2017

250-999 çalışanı olan özel sektör firmaları ve 5018 sayılı kanunun 1, 2, 3 ve 4. Cetvellerinde tanımlı Kamu Kurumları: 1 Nisan 2017

100-249 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Temmuz 2017

50-99 çalışanı olan özel sektör firmaları, Mahalli idareler ve KİT’ler: 1 Ocak 2018

10-49 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Temmuz 2018

5-9 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Ocak 2019

Otomatik Katılım’a dahil olan bir iş yerindeki çalışan sayısı, iş yeri kapsam dışında kalacak şekilde azalırsa ne olur?

-          İş yeri kapsama alındıktan sonra, çalışan sayısında kapsama alanını etkileyen değişiklikler meydana gelmesi dikkate alınmaz.

İşverenler Otomatik Katılım’a dahil olup olmadıklarını belirlemek amacıyla çalışan sayısını nasıl hesaplamalıdır?

-          Çalışanların Otomatik Katılım’a dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmadan, vergi levha numarasıyla tanımlanan bir işverene bağlı, aynı veya farklı lokasyonlarda bordrolu çalıştırılan bütün çalışan sayısı dikkate alınır.

İşverenin uygulama kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir?

-          Emeklilik şirketinin seçimi: Otomatik Katılım’a dahil olan her işveren, bir emeklilik şirketiyle çalışanları adına sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür.

-          Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışanın fon tercihlerinin, işverenin emeklilik şirketiyle yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan şirkete bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

-          Katkı payının ödenmesi: İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yapmak ve maaş ödemesini takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanların sisteme dahil olması için, ilgili kanun kapsamındaki tüm gerekli bilgileri derleyerek şirkete bildirmek ve bu verileri aylık olarak şirkete iletmekle de yükümlüdür.

-          Görev Paylaşımı: İşveren, operasyonel gereklilikleri dikkate alarak şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesini emeklilik şirketine bırakabilir.

Otomatik Katılım’da işverenler sisteme dahil olmak için hangi formları doldurur?

İşverenle emeklilik şirketi arasında tarafların yükümlülüklerini ayrıntı olarak belirten bir sözleşme imzalanır

Otomatik Katılım’da çalışanlar sisteme dahil olmak için hangi formları doldurur?

-          Otomatik Katılım için çalışanların herhangi bir form doldurması veya imza atması istenmez.

İşveren çalışanları adına katkı payı ödemesi yapabilir mi?

-          İşveren, Otomatik Katılım’da çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Ama İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapabilir.

İşveren Otomatik Katılım’ın katkı paylarını çalışanların ücretlerinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?

-          Hayır, bu kapsamda ödeme yapmak isteyen işveren İşveren Grup Emeklilik’e katılabilir ama her halükarda çalışanlarını Otomatik Katılım’a dahil etmelidir.

İşveren yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olur?

-          İşverene her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 TL idari para cezası uygulanır. İşveren, katkı payını emeklilik şirketine eksik veya geç aktarması ya da hiç aktarmaması durumunda, çalışanın birikimindeki fon getirisi kaybından sorumlu olur.

İşveren çalışanların maaşından ne kadarlık katkı payı kesintisi yapabilir?

-          Katkı payları, çalışanların aylık prime esas kazançlarının %3’ü oranındadır ve her ay çalışanın maaşından otomatik olarak kesilir.

Çalışanlar isterse daha yüksek oranda ödeme yapabilir mi ya da ödemeye ara verebilir mi?

-          Evet, çalışanlar işverene talepte bulunarak katkı payını artırabilir ya da ödemeye ara verebilir.

Çalışanlar sisteme girdiklerinde fon tercihinde bulunmazlarsa ne olur?

-          İşveren, anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, daha sonra standart fona yönlendirilir. Çalışanlar yılda 6 kere fon değiştirebilir.

İşveren emeklilik şirketini değiştirebilir mi?

-          Evet, işveren, Müşteşarlık tarafından belirlenmiş esaslar dahilinde emeklilik şirketini değiştirebilir.

İş yerinde SGK’dan emekli olan 45 yaşın altında çalışan varsa Otomatik Katılım’a dahil edilebilir mi?

-          Evet, dahil edilir.

Çalışanın maaşı üzerinde yasal kesintiler varsa katkı payı için maaştan kesinti yapılır mı?

-          Prime esas kazanç ve emeklilik kesintisi eklenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

Çalışan işten ayrılması durumunda ne olur?

-          Çalışanın işten ayrılması durumunda, çalışan tüm işlemleri doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirir. İşveren çalışanının işten ayrıldığını bildirmekle yükümlüdür.

Çalışan iş yeri değiştirmesi durumunda ne olur?

-          Çalışanın yeni işvereninde Otomatik Katılım kapsamında bir emeklilik planı varsa birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi buradaki süresine aktarılır. Çalışanın yeni işvereninde emeklilik planı yoksa önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeyi talep ederse sözleşme devam eder, talep etmezse sözleşme sonlandırılır.