facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

İşverenler için S.S.S

Otomatik Katılım’ın işverenler açısından merak edilen noktalarını ve sıkça sorulan sorularının yanıtlarını öğrenin.

Otomatik Katılım

İşverenlerin Otomatik Katılım hakkında merak ettiği ve sıkça sorduğu soruların yanıtlarını buradan öğrenebilirsiniz.

1 Ocak 2017 tarihinde hayatımıza giren Otomatik Katılım hakkında çalışan olarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Otomatik Katılım, çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak bir Bireysel Emeklilik planına dahil edildiği bir uygulamadır. 1 Ocak 2017’de hayata geçen BES’te Otomatik Katılım Dönemi ile çalışanlar iş hayatı boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emekliliklerinde yaşam standartlarını sürdürebilir.

Bu uygulamadan özel ya da kamu sektöründe çalışan Türkiye vatandaşı veya mavi kartlı olan, 45 yaş altındaki herkes zorunlu fakat 45 yaş üstü herkes ise gönüllü faydalanabilir. Bu kişiler, işverenleri tarafından sisteme otomatik olarak dahil edilir. Otomatik Katılım ABD, İngiltere gibi birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Otomatik Katılım hakkında sorulan sıkça soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

-          Türkiye vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış ve sonrasında doğanlar zorunlu olarak ancak 45 yaşını doldurmuşlar da gönüllü olarak, Kamu (4b) (4c) ve özel sektör (4a) kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayanlar otomatik katılım sistemine katılabilir.

Kamu kurumları ve özel sektörün sisteme dahil edilecekleri tarihler aşağıdaki gibidir:

1000 ve üzeri   çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Ocak 2017

250-999 çalışanı olan özel sektör firmaları ve 5018 sayılı kanunun 1, 2, 3 ve 4. Cetvellerinde tanımlı Kamu Kurumları: 1 Nisan 2017

100-249 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Temmuz 2017

50-99 çalışanı olan özel sektör firmaları, Mahalli idareler ve KİT’ler: 1 Ocak 2018

10-49 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Temmuz 2018

5-9 çalışanı olan özel sektör firmaları: 1 Ocak 2019

-          İş yeri kapsama alındıktan sonra, çalışan sayısında kapsama alanını etkileyen değişiklikler meydana gelmesi dikkate alınmaz.

-          Çalışanların Otomatik Katılım’a dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmadan, vergi levha numarasıyla tanımlanan bir işverene bağlı, aynı veya farklı lokasyonlarda bordrolu çalıştırılan bütün çalışan sayısı dikkate alınır.

-          Emeklilik şirketinin seçimi: Otomatik Katılım’a dahil olan her işveren, bir emeklilik şirketiyle çalışanları adına sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dahil etmekle yükümlüdür.

-          Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışanın fon tercihlerinin, işverenin emeklilik şirketiyle yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan şirkete bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

-          Katkı payının ödenmesi: İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yapmak ve maaş ödemesini takip eden ilk iş günü emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanların sisteme dahil olması için, ilgili kanun kapsamındaki tüm gerekli bilgileri derleyerek şirkete bildirmek ve bu verileri aylık olarak şirkete iletmekle de yükümlüdür.

-          Görev Paylaşımı: İşveren, operasyonel gereklilikleri dikkate alarak şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesini emeklilik şirketine bırakabilir.

İşverenle emeklilik şirketi arasında tarafların yükümlülüklerini ayrıntı olarak belirten bir sözleşme imzalanır

-          Otomatik Katılım için çalışanların herhangi bir form doldurması veya imza atması istenmez.

-          İşveren, Otomatik Katılım’da çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz. Ama İşveren Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapabilir.

-          Hayır, bu kapsamda ödeme yapmak isteyen işveren İşveren Grup Emeklilik’e katılabilir ama her halükarda çalışanlarını Otomatik Katılım’a dahil etmelidir.

-          İşverene her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 TL idari para cezası uygulanır. İşveren, katkı payını emeklilik şirketine eksik veya geç aktarması ya da hiç aktarmaması durumunda, çalışanın birikimindeki fon getirisi kaybından sorumlu olur.

-          Katkı payları, çalışanların aylık prime esas kazançlarının %3’ü oranındadır ve her ay çalışanın maaşından otomatik olarak kesilir.

-          Evet, çalışanlar işverene talepte bulunarak katkı payını artırabilir ya da ödemeye ara verebilir.

-          İşveren, anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, daha sonra standart fona yönlendirilir. Çalışanlar yılda 12 kere fon değiştirebilir.

-          Evet, işveren, Müşteşarlık tarafından belirlenmiş esaslar dahilinde emeklilik şirketini değiştirebilir.

-          Evet, dahil edilir.

-          Prime esas kazanç ve emeklilik kesintisi eklenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

-          Çalışanın işten ayrılması durumunda, çalışan tüm işlemleri doğrudan emeklilik şirketi ile gerçekleştirir. İşveren çalışanının işten ayrıldığını bildirmekle yükümlüdür.

-          Çalışanın yeni işvereninde Otomatik Katılım kapsamında bir emeklilik planı varsa birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi buradaki süresine aktarılır. Çalışanın yeni işvereninde emeklilik planı yoksa önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeyi talep ederse sözleşme devam eder, talep etmezse sözleşme sonlandırılır.

Firma tanımlı yetkililerine aylık mutabakat dosyası gönderilmektedir. Firma yetkilisi dilediği zaman kurumsal internet şube üzerinden mutabakat dosyasına erişebilir. MetLife bünyesinde yer alan otomatik katılım mail grubu ile firmaların tüm talepleri karşılanmaktadır.

İşveren; katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç/eksik aktarırsa, çalışanlarını sisteme dahil etmezse, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur. Aktarılmayan katkı payı tutarları ve mahrum kalınan muhtemel getiri tutarları işverenden tahsil edilerek çalışanın emeklilik hesabına yansıtılır.