facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı kazalara karşı güvence altına alın.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Çalışanlarınızı, başlarına gelebilecek kazalara karşı sigortalayın; hem onlara güvenli bir gelecek kurun hem şirketinizin geleceğine güvenle bakın.

  • Grup poliçelerinde sigortalanma yaşı 16 - 70 arasıdır. 18 yaşının altındaki kişiler için Vefat teminatı verilemediğinden, sadece Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık teminatı verilebilmektedir.
  • Türk Ticaret Kanunu yeni maddesine göre, 15. Yaşını geçen kişilerde, hem velisinin hem de kendisinin imzalı onayı olması şartıyla, Kazaen Vefat teminatı verilebilmektedir.
  • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
  • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Teminatlar                        

Çalışanlarınız  kaza sonucu vefat  riskine karşı MetLife güvencesi altındadır.

Ek Teminatlar : Talep edilmesi halinde Kaza Sonucu vefat teminatına ek olarak aşağıdaki teminatlar sağlanabilmektedir                                               

  • Kaza Sonucu Daimi Sakatlık
  • Kaza Sonucu Tedavi Giderleri 
  • Kaza Sonucu Haftalık Gelir Kaybı 
  • Kritik Hastalıklar 
  • Deprem
  • Asistans Hizmetleri

 

Vergi Avantajı

İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.

Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Acil sağlık durumlarına ve kaza sonucu yaşam kaybı risklerine karşı finansal güvence sağlayan Ferdi Kaza Sigortası hakkında ayrıntılı bilgi edinin