facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Çalışanın Kaza Güvence Planı

Çalışanın Kaza Güvence Planı ile çalışanlarınız risklere karşı koruma altında.

Çalışanın Kaza Güvence Planı

Çalışanlarınızın, işine ve kurumunuza bağlılığını artırarak güven içinde çalışmasını sağlar; sizlere özel hazırlanan paket planlar ile çalışanlarınıza beklenmedik risklere karşı finansal destek sağlar.

  • Planlar en az 20, en fazla 100 kişi için geçerlidir.
  • Grup poliçelerinde sigortalanma yaşı 16 - 70 arasıdır. 18 yaşının altındaki kişiler için Vefat teminatı verilemediğinden, sadece Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık teminatı verilebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu yeni maddesine göre, 15. Yaşını geçen kişilerde, hem velisinin hem de kendisinin imzalı onayı olması şartıyla, Kazaen Vefat teminatı verilebilmektedir.

TEMİNAT TABLOSU

TEMİNATLAR

 PLAN 1

 PLAN 2

 PLAN 3

 PLAN 4

 PLAN 5

 PLAN 6

Kaza Sonucu Vefat*

 30.000 TL

 50.000 TL

 75.000 TL

 30.000 TL

 50.000 TL

 75.000 TL

Kaza Sonucu Tam/Kısmi Sakatlık*

 30.000 TL

 50.000 TL

 75.000 TL

 30.000 TL

 50.000 TL

 75.000 TL

Kaza Sonucu Tedavi Giderleri Teminatı

 

 

 

 1.500 TL

 2.500 TL

 3.750 TL

*Deprem teminatı dahildir.

Çalışanlarınız kaza sonucu vefat  teminatıyla MetLife Güvencesi altında!

Vergi Avantajı

İşverenler için bu sigorta kapsamında ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.

Ücretli çalışanların kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Acil sağlık durumlarına ve kaza sonucu yaşam kaybı risklerine karşı finansal güvence sağlayan Ferdi Kaza Sigortası hakkında ayrıntılı bilgi edinin