facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

BES’te Kesintilere İlişkin Yeni Dönem

BES’te Kesintilere İlişkin Yeni Dönem sayesinde Bireysel Emeklilik planlarına katılanlar artık daha fazla avantaja sahip.

BES’te Kesintilere İlişkin Yeni Dönem & Katılım ve Haklar

Bireysel Emeklilik planlarındaki yönetim kesintilerinde birtakım değişiklikler yapan yeni düzenlemeyle birlikte BES’in avantajları daha da artıyor.

BES’te Kesintilere İlişkin Yeni Dönem

25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, bireysel emeklilik planları kapsamında yapılabilecek kesintiler için yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

1 Ocak 2016 tarihinde geçerli olan bu düzenleme ile sözleşmede kaldığınız süre boyunca yapılacak kesintiler şöyle düzenlenmiştir:

-          Sözleşmenin sadece ilk 5 yılında ve aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşmayacak şekilde giriş aidatı ve yönetim giderleri kesintisi yapılabilir.

-          Sözleşmenin 6. yılından itibaren sözleşme kapsamında yapılan tüm kesintilerin (giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi) varsa devlet katkı hesabındaki birikimin belli bir oranını aşması durumunda aşan kısım iade edilir.

-          Bunlara ek olarak, sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisi %25’e varan oranlarda sözleşmenize iade edilir.

Özellikler

Bireysel emeklilik planları kapsamında, sözleşmenin ilk 5 yılında, Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı Kesintilerinin toplam tutarı her yılın ilk 6 ayında ve 16 yaşından büyük katılımcılar için geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarı aşmaz.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, sakatlık ya da şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan MetLife’tan ayrılmanız durumunda, bu aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar MetLife tarafından tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.

Her durumda sözleşmenin 6. yılından itibaren giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi altında hiçbir kesinti yapılmaz. 1 Ocak 2016 öncesi aktarım yoluyla düzenlenmiş sözleşmeler için sözleşme yılı hesabında, sözleşmenin MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye aktarım tarihi sözleşme yürürlük tarihi olarak dikkate alınır.

01 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak ve sözleşmenin 6. yılından itibaren yapılacak toplam kesinti tutarı kontrolüne ilişkin uygulama:

Her bir sözleşme bazında, sözleşmenin sonlanma anında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Kesintilerin, hesaplanan tutarı aşması durumunda aşan tutar sözleşme sonlanma anında katılımcıya iade edilir.

Sözleşmenizin sonlanma anında, yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden belirlemiş oranlar kullanılarak hesaplanır ve bu tutar hesaplanan tutarı geçemez.

01 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak ve sözleşmenin 6. yılından itibaren yapılacak fon toplam gider kesintisi iadesine ilişkin uygulama:

Emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen sözleşme kapsamındaki birikimlerden elde edilen fon toplam gider kesintisi, varsa performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderler haricinde belirtilen sözleşme yılları içinde belirlenen oranlarda iadeler yapılır.

İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu veya sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde sözleşme yürürlükte değil ise katılımcıya veya yürürlükte ise katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.

$properties.altText}

Bireysel Emeklilik Online Başvuru

$properties.altText}