facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Hediye CepFaturam Güvende Hayat Sigortası

Vodafone müşterilerine özel Hediye CepFaturam Güvende Hayat Sigortası ile beklenmeyen durumlarda cep telefonu faturanız güvence altında.

Vodafone müşterilerine özel Hediye CepFaturam Güvende Hayat Sigortası ile beklenmeyen durumlarda cep telefonu faturanız güvence altında.

Vodafone tarafından hediye edilen ve  MetLife işbirliğiyle  sunulan Hediye CepFaturam Güvende Hayat Sigortası, istemdışı işsizlik veya geçici iş göremezlik durumunda azami 500 TL tutarına kadar olan cep telefonu faturalarınızı 6 aya kadar karşılayan bir hayat sigortası ürünüdür.

Üstelik sigortalı olduğunuz süre boyunca Dört Dörtlük Asistans‘ın sunduğu hizmetlerden de yararlanabilir; bu asistansı kullanmak için buradan online randevu alabilir veya 0216 528 10 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Tüm MetLife'lıların hayatlarını kolaylaştıran ve keyifli hale getiren MetLife Benimle avantajlarından siz de faydalanmak için tıklayın.

Ürün Özellikleri

Vefat: Sigortalının, sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesini ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık: Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde tam veya kısmi kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Çalışmaya Bağlı Dönüşümlü Teminatlar: Tazminat ödemesinin riskin gerçekleştiği anda Sigortalı'nın istihdam durumuna bağlı olarak yapıldığı İstemdışı İşsizlik veya “Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik ile Kritik Hastalıklar” teminatlarıdır.

  • İstemdışı İşsizlik

İstemdışı İşsizlik Teminatı’ndan, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (Sosyal Sigorta Kurumu’na tabi olarak çalışanlar) yararlanabilmektedir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının istemdışı işsiz kalması durumunda poliçeye istinaden 500 TL'yi aşmaması koşuluyla GSM Operatörü nezdindeki riskin gerçekleştiği tarihten önceki son fatura tutarı işsizlik teminatı kapsamında karşılanır.

  • Geçici İş Göremezlik & Kritik Hastalıklar

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik ile Kritik Hastalıklar teminatından faydalanabilmek için sigortalının işsizlik teminatından yararlanabilen kişilerin çalışma statüsünde yer almıyor olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile işsizlik teminatından yararlanan yukarıda tanımı yapılmış olan kişiler dışında kalanlar (serbest meslek sahibi, ev hanımı, öğrenci, emekli vb.) bu teminat kapsamındadır.

İstemdışı İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik durumunda en fazla 6 ay boyunca 500 TL'ye kadar ödeme yapılır. Kritik Hastalıklar durumunda 7.500 TL ödeme yapılır.

Teminat tutarları hakkında "Bize Ulaşın" formunu doldurarak veya mesai saatleri içinde 0 850 222 0 638 (MET) numaralı telefondan MetLife İletişim Merkezi'ni arayarak bilgi alabilirsiniz.

Dört Dörtlük Asistans

Dört Dörtlük Asistans; tıbbi yardım, konut yardım, seyahat yardım ve organizasyon hizmetleri kapsamında 7 gün 24 saat ücretsiz veya indirimli olarak sağlanan hizmetler sunar.

Ücretsiz veya indirimli sağlanan Dört Dörtlük Asistans* hizmetleri kapsamında; tıbbı danışmanlık, hastane nakli, ilaç sevki ve daha fazlasını kapsayan tıbbi yardım; konutunuzun acil durumlarında, bilgi hattı, dahili su ve elektrik tesisatı tamiri, çilingir gönderimi ve cam kırılması, acil durumlarda konuta doktor, ambulans, bakım için hemşire gönderilmesi organizasyonunu kapsayan konut yardım; seyahat öncesi hizmet, doküman kaybı, kefalet / acil durum avans ödemesi gibi yurt dışı servisleri sunan seyahat yardım; şehir rehberi hizmeti ve rezervasyon, organizasyon hizmetleri ve Business Line servisi gibi ihtiyaçlarınızda organizasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan bu asistanstan yararlanmak için asistans firmasını 0216 528 10 00 numaralı telefondan arayabilir veya online randevu almak için tıklayabilirsiniz.

Detaylı bilgi Dört Dörtlük Asistans Özel Şartları metninde bulunmaktadır.

*Teminat dahilinde sunulan hizmetler belli bir limite kadar ücretsizdir; bazı hizmetlerin yalnızca organizasyonu üstlenilir, ücretiyse sigortalı tarafından karşılanır.

 

MetLife Benimle

Tüm MetLife'lıların hayatlarını kolaylaştıran ve keyifli hale getiren MetLife Benimle avantajlarından faydalanmak için tıklayın.

Sigorta süresi 1 yıldır. Aksi belirtilmedikçe poliçeniz her sene sonunda otomatik olarak yenilenir.

  • Sadece Vodafone bireysel faturalı hat sahipleri için geçerlidir.
  • Çalışmaya bağlı dönüşümlü teminatlar altındaki istemdışı işsizlik ve geçici iş göremezlik kapsamında aylık tazminat tutarı, bu teminatlara ilişkin riskin gerçekleşmesi durumunda 500 TL'yi aşmaması koşuluyla sigortalının GSM operatörü nezdindeki riskin gerçekleştiği tarihten önceki son fatura tutarı kadardır. Aynı teminat altındaki Kritik Hastalıklar riskinin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat 7.500 TL’dir.
  • Azami tazminat süresi, çalışmaya bağlı dönüşümlü teminatlara ilişkin riskin gerçekleşmesi durumunda her risk gerçekleşme durumu için yapılacak aylık tazminat ödemelerinin azami süresini ifade etmekte olup işbu sigorta ürünü için en fazla ardışık 6 (altı) ay ödeme yapılacaktır. Aylık tazminat ödemelerinin “Toplam Azami Tazminat Süresi” ise 18 (on sekiz) aydır.
  • Muafiyet Dönemi: İstemdışı İşsizlik / Geçici İş Göremezlik&Kritik Hastalıklarteminatı poliçe satın alındıktan 90 gün sonra yürürlüğe girer.
  • Bekleme Süresi: İstemdışı İşsizlik / Geçici İş Göremezlik risklerinin gerçekleştiği tarihten itibaren bu teminata ilişkin tazminat ödemesinin başlayabilmesi için geçmesi gereken 30 (otuz) günlük süreyi ifade etmektedir. İlk tazminat ödemesi bu sürenin tamamlanmasını takip eden 30. (otuzuncu) günden sonra yapılacaktır.