facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Devlet Katkısı Nedir?

Devlet Katkısı nedir ve kimler yararlanabilir? Devlet Katkısı’nın şartları ve BES Mevzuatındaki yenilikler hakkında bilgi edinin.

% 30 Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, ödenen katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %30 ilave devlet katkısı kazanılır. Bir katılımcının yararlanabileceği maksimum devlet katkısı, bir takvim yılı içerisinde belirlenen yıllık asgari brüt ücretin %30’unu aşamaz.  Bu limiti aşan katkı / ek katkı payları için ödendiği yılları takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılır.

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %30’u oranında size ödenir. Örneğin, aylık 200 TL katkı payı ödüyorsanız her ay 60 TL, 1.000 TL ödüyorsanız her ay 300 TL Devlet Katkısı ödenir. Katkı payınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar yüksek devlet katkı payından yararlanırsınız.

Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulanır. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlarsa tamamına hak kazanır.

Devlet Katkısı Özellikleri

Bir yıl içinde ödenen toplam devlet katkısı, o yıl için belirlenen toplam brüt asgari ücret tutarının %30’unu geçemez.  Bu limiti aşan katkı / ek katkı payları için ödendiği yılları takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılır.

Bir takvim yılında hak kazanılabilecek maksimum devlet katkısı tutarı, yıllık toplam brüt asgari ücretin %30’u kadardır. Bu limiti aşan katkı / ek katkı payları için ödendiği yılları takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılır.

Katılımcıların Bireysel Emeklilik’ten ayrılması durumunda, stopaj toplam birikimden değil sadece getiri üzerinden alınır.

  1. Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
  2. 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
  3. 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

 

BES’ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine, sadece gelir vergisi kesintisi yapılır.

BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ilk 3 yıl içinde ayrılmanız durumunda maalesef devlet katkısı avantajından faydalanamıyorsunuz.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

  • Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  • Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  • Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  • Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne hak kazanırsınız.

01.01.2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılır.

1 Ocak 2013'ten önce sistemde geçirilen süre Eklenecek Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Ayrılma Durumu Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10 
Emeklilik Vefat maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5