facebook-pixel Gezinmeyi Atla

Devlet Katkısı Nedir?

Devlet Katkısı nedir ve kimler yararlanabilir? Devlet Katkısı’nın şartları ve BES Mevzuatındaki yenilikler hakkında bilgi edinin.

% 25 Devlet Katkısı

Devlet Katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe konan yasa sayesinde, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan ve 18 yaşını doldurmuş herkes, Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için %25 oranında Devlet Katkısı’ndan yararlanabilir.

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında size ödenir. Örneğin, aylık 200 TL katkı payı ödüyorsanız her ay 50 TL, 1.000 TL ödüyorsanız her ay 250 TL Devlet Katkısı ödenir. Katkı payınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar yüksek devlet katkı payından yararlanırsınız.

Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde devlet katkısı için kademeli hak ediş uygulanır. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlarsa tamamına hak kazanır.

Devlet Katkısı Özellikleri
Devlet Katkısı Üst Limiti kapat

Bir yıl içinde ödenen toplam devlet katkısı, o yıl için belirlenen toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Örneğin, 2019 yılı için brüt asgari ücretin toplamı 30.700,8 TL’dir. 2019 yılı içinde hesabınıza ödenen toplam devlet katkısı azami 7.675,2 TL 'dir.

Devlet Katkısı Ödeme Oranı kapat

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında size ödenir. Örneğin, aylık 200 TL katkı payı ödüyorsanız her ay 50 TL, 1.000 TL ödüyorsanız her ay 250 TL Devlet Katkısı ödenir. Katkı payınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar yüksek devlet katkı payından yararlanırsınız.

Vergi kapat

Katılımcıların Bireysel Emeklilik’ten ayrılması durumunda, stopaj toplam birikimden değil sadece getiri üzerinden alınır. Katılımcının en az 10 yıl katkı payı yatırmış olması ve 56 yaşında emekli olması durumunda getiri üzerinden 5% , Ancak, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda getiri tutarı üzerinden yapılacak stopaj kesintisi ;  10 yıl süre ile sistemde kalmadan sistemden ayrılma durumunda  %15, en az 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşını beklemeden sistemden ayrılması durumunda getiri üzerinden %10 stopaj uygulanır. BES’ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine, sadece gelir vergisi kesintisi yapılır.

Birikimlerin Geri Ödenmesi kapat

BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir.

Ek Avantaj kapat

Katılımcıların 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalması durumunda, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı kazanma esas süresine süre eklemesi yapılır. Sistemde geçirilen süresi 3-6 yıl olanlar için 1 yıl, 6-10 yıl olanlar için 2 yıl, 10 yıldan fazla olanlar için 3 yıl süre eklenir.

Kesintiler kapat

Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Ayrılma Durumu Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10 
Emeklilik Vefat maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5